ဒီဟာေလးကိုအရင္ဖတ္ပါ။ရုပ္ရွင္ကားတိုင္းရဲ  ့ေအာက္မွာ ဒီမွာေဒါင္းပါ ကိုနွိပ္ပါ ပီးရင္ 5 စကန္ ့ေစာင့္ပါ SKIP AD ကိုနွိ္ပ္လိုက္တာနဲ ့ေအာ္တိုေဒါင္းလုပ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။ေၾကာ္ျငာေတြတတ္လာရင္ပိတ္ပစ္ပါ။အားလုံးပဲအဆင္ေျပပါေစ
ရန္ကင္းသူေလး - Printable Version

+- ဒီဟာေလးကိုအရင္ဖတ္ပါ။ရုပ္ရွင္ကားတိုင္းရဲ ့ေအာက္မွာ ဒီမွာေဒါင္းပါ ကိုနွိပ္ပါ ပီးရင္ 5 စကန္ ့ေစာင့္ပါ SKIP AD ကိုနွိ္ပ္လိုက္တာနဲ ့ေအာ္တိုေဒါင္းလုပ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။ေၾကာ္ျငာေတြတတ္လာရင္ပိတ္ပစ္ပါ။အားလုံးပဲအဆင္ေျပပါေစ (http://doctormalay.com)
+-- Forum: ဓါတ္ပုံမ်ား Photos (http://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: ျမန္မာဓါတ္ပုံမ်ား Myanmar Photos (http://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: ရန္ကင္းသူေလး (/showthread.php?tid=752)ရန္ကင္းသူေလး - ေဒၚက္တာမေလး - 12-27-2016

[Image: 9b09c4522811172.jpg][Image: 248d6f522812750.jpg] [Image: 9afac8522812758.jpg] [Image: 5558ff522812769.jpg] [Image: 2e9595522812777.jpg] [Image: a9c1b8522812786.jpg]

[Image: 53d8eb522811176.jpg] [Image: 44ade9522811181.jpg] [Image: b50028522811186.jpg] [Image: c6f9d2522811190.jpg] [Image: e6be27522811195.jpg] [Image: 346b48522811200.jpg] [Image: 0eaf0c522811205.jpg] [Image: 8dea55522811209.jpg] [Image: 3c812f522811217.jpg] [Image: d33714522811223.jpg] [Image: a2b6f6522811229.jpg] [Image: 04086c522811234.jpg] [Image: 1e8e95522811240.jpg] [Image: 875c25522811245.jpg] [Image: 591694522811255.jpg] [Image: f3f855522811263.jpg] [Image: b4988d522811271.jpg] [Image: 1c6da9522811279.jpg] [Image: dc8b12522811289.jpg] [Image: d9c1a1522811297.jpg] [Image: eda798522811305.jpg] [Image: 720373522811308.jpg] [Image: 354c2d522811309.jpg] [Image: 335469522811311.jpg] [Image: 861167522811314.jpg]