ဒီဟာေလးကိုအရင္ဖတ္ပါ။ရုပ္ရွင္ကားတိုင္းရဲ  ့ေအာက္မွာ ဒီမွာေဒါင္းပါ ကိုနွိပ္ပါ ပီးရင္ 5 စကန္ ့ေစာင့္ပါ SKIP AD ကိုနွိ္ပ္လိုက္တာနဲ ့ေအာ္တိုေဒါင္းလုပ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။ေၾကာ္ျငာေတြတတ္လာရင္ပိတ္ပစ္ပါ။အားလုံးပဲအဆင္ေျပပါေစ
အိုးေကာင္းအိုးသန္ ့မ်ားခိုးရိုက္ ၆ - Printable Version

+- ဒီဟာေလးကိုအရင္ဖတ္ပါ။ရုပ္ရွင္ကားတိုင္းရဲ ့ေအာက္မွာ ဒီမွာေဒါင္းပါ ကိုနွိပ္ပါ ပီးရင္ 5 စကန္ ့ေစာင့္ပါ SKIP AD ကိုနွိ္ပ္လိုက္တာနဲ ့ေအာ္တိုေဒါင္းလုပ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။ေၾကာ္ျငာေတြတတ္လာရင္ပိတ္ပစ္ပါ။အားလုံးပဲအဆင္ေျပပါေစ (http://doctormalay.com)
+-- Forum: အိုးေကာင္းအိုးသန္ ့မ်ားခိုးရိုက္ (http://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Forum: မိန္းခေလးေတြရဲ ့အိုးကိုအေနာက္ကေနခိုးရိုက္ၾကမယ္ (http://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Thread: အိုးေကာင္းအိုးသန္ ့မ်ားခိုးရိုက္ ၆ (/showthread.php?tid=766)အိုးေကာင္းအိုးသန္ ့မ်ားခိုးရိုက္ ၆ - ေဒၚက္တာမေလး - 01-02-2017

[Image: 40c0ed523892765.jpg]

[Image: 2BuzcH3.gif]