ဒီဟာေလးကိုအရင္ဖတ္ပါ။ရုပ္ရွင္ကားတိုင္းရဲ  ့ေအာက္မွာ ဒီမွာေဒါင္းပါ ကိုနွိပ္ပါ ပီးရင္ 5 စကန္ ့ေစာင့္ပါ SKIP AD ကိုနွိ္ပ္လိုက္တာနဲ ့ေအာ္တိုေဒါင္းလုပ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။ေၾကာ္ျငာေတြတတ္လာရင္ပိတ္ပစ္ပါ။အားလုံးပဲအဆင္ေျပပါေစ
ေစာ္ေလးကိုေခ်ာ့ပီးးေနာက္ေပါက္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ - Printable Version

+- ဒီဟာေလးကိုအရင္ဖတ္ပါ။ရုပ္ရွင္ကားတိုင္းရဲ ့ေအာက္မွာ ဒီမွာေဒါင္းပါ ကိုနွိပ္ပါ ပီးရင္ 5 စကန္ ့ေစာင့္ပါ SKIP AD ကိုနွိ္ပ္လိုက္တာနဲ ့ေအာ္တိုေဒါင္းလုပ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။ေၾကာ္ျငာေတြတတ္လာရင္ပိတ္ပစ္ပါ။အားလုံးပဲအဆင္ေျပပါေစ (http://doctormalay.com)
+-- Forum: ဇတ္ကားမ်ား Movies (http://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ျမန္မာကားမ်ားၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ Myanmar movies (http://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ေစာ္ေလးကိုေခ်ာ့ပီးးေနာက္ေပါက္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ (/showthread.php?tid=778)ေစာ္ေလးကိုေခ်ာ့ပီးးေနာက္ေပါက္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ - ေဒၚက္တာမေလး - 01-10-2017

[Image: bea3cb525427413.jpg]

[Image: 2BuzcH3.gif]