မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
ကြ်ႏူ္ပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ရန္
ေခါင္းစဥ္:
သင္ပို႔လိုေသာအေၾကာင္းအရာ၏ေခါင္းစဥ္
အေၾကာင္းအရာ:
သင္ေရးသာလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေရးသားရန္
အီးေမးလိပ္စာ:
သင္႔အီးေမးလိပ္စာေရးပါ။ဒါဆိုရင္သင္႔အားကြ်ႏု္တို႔မွျပန္ဆက္သြယ္ႏိူင္မည္။