မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ MPT TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
ဒီဖိုရမ္ကိုၾကည္႔ေနသူမ်ားမွာ: ဧည္႔သည္(မ်ား) 15 ေယာက္
ျမန္မာေအာစာအုပ္မ်ား
ေရးသားခ်က္ / ေရးသားသူ ျပန္ၾကားမႈမ်ား ၾကည္႔ရႈမႈမ်ား အမွတ္ေပးမႈ ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔ [asc]
    6 3,229
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-25-2018, 12:15 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: zewazoe
    1 3,037
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-25-2018, 11:56 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: zewazoe
  Exclamation 0 4,549
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
09-01-2018, 10:03 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    9 3,814
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-31-2018, 08:56 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 9,827
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-03-2018, 10:16 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 4,480
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-28-2018, 03:30 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 5,829
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-28-2018, 03:29 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 6,281
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-25-2018, 02:06 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 6,014
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-25-2018, 01:59 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 5,453
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:24 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 4,479
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:21 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 3,225
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:20 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 2,959
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:19 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 1,635
 • 1 Vote(s) - 1 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:18 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 1,562
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:17 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 2,239
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:16 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 2,108
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:14 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 3,070
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:13 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 3,374
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:12 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 3,337
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 02:04 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 2,191
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:59 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 5,813
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:57 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 2,135
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:56 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 3,929
 • 1 Vote(s) - 1 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:55 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 2,857
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:52 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    6 2,130
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:49 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 46,786
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:43 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    4 1,833
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:40 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    3 2,269
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 01:37 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 1,141
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 12:14 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 2,282
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 10:59 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 2,794
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 10:45 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 1,430
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 10:37 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 2,032
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 10:36 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 2,380
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-14-2018, 10:35 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator


  ပိုစ္႔အသစ္ရွိသည္။
  လူၾကည္႔အမ်ားဆံုး ေရးသားခ်က္ (အသစ္)
  လူၾကည္႔အမ်ားဆံုး ေရးသားခ်က္ (အေဟာင္း)
  ပိုစ္႔အသစ္မရွိပါ။
  သင္မွစတင္ထားေသာပိုစ္႔မ်ား
  ပိတ္ထားေသာေရးသားခ်က္မ်ား

ဒီဖိုရမ္ထဲမွာရွာမယ္။:

Forum Jump: