မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ MPT TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
ဒီဖိုရမ္ကိုၾကည္႔ေနသူမ်ားမွာ: barlarlar, ဧည္႔သည္(မ်ား) 202 ေယာက္
ျမန္မာဓာတ္ပုံမ်ားၾကည့္ရန္နွိပ္ပါ Myanmar Photos
ေရးသားခ်က္ / ေရးသားသူ ျပန္ၾကားမႈမ်ား ၾကည္႔ရႈမႈမ်ား အမွတ္ေပးမႈ ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔ [asc]
Important Threads
    7 131,324
 • 4 Vote(s) - 2.25 out of 5 in Average
09-22-2018, 01:39 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
Normal Threads
    23 97,683
 • 2 Vote(s) - 3 out of 5 in Average
10-20-2018, 09:33 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 20,082
 • 1 Vote(s) - 2 out of 5 in Average
09-02-2018, 01:09 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
3 26,917
 • 2 Vote(s) - 2 out of 5 in Average
08-18-2018, 11:00 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: Hellboy
    3 25,385
 • 3 Vote(s) - 2.67 out of 5 in Average
07-27-2018, 02:42 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
မဖက္ရေသးေသာပထမဆံုးပိုစ္႔သို႔သြားမယ္။ တရုတ္ CHINESE VIP PHOTOS (စာမ်က္ႏွာမ်ား: 1 2 )
29 53,625
 • 2 Vote(s) - 4 out of 5 in Average
07-26-2018, 02:57 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    3 22,977
 • 1 Vote(s) - 4 out of 5 in Average
07-23-2018, 02:46 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
မဖက္ရေသးေသာပထမဆံုးပိုစ္႔သို႔သြားမယ္။ ျမန္မာဓါတ္ပုံမ်ား (စာမ်က္ႏွာမ်ား: 1 2 )
30 113,716
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-20-2018, 06:04 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    4 22,957
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-03-2018, 06:41 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
မဖက္ရေသးေသာပထမဆံုးပိုစ္႔သို႔သြားမယ္။ ဖူးငုံဖုတ္ (စာမ်က္ႏွာမ်ား: 1 2 )
23 48,579
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-30-2018, 12:13 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 37,023
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2018, 04:03 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 34,547
 • 1 Vote(s) - 1 out of 5 in Average
02-22-2018, 03:43 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 53,831
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-23-2017, 03:52 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 65,774
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-23-2017, 03:07 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 45,241
 • 1 Vote(s) - 1 out of 5 in Average
08-17-2017, 11:57 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 45,683
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-12-2017, 12:34 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 59,991
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-21-2017, 02:39 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 50,743
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-16-2017, 02:17 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 48,113
 • 1 Vote(s) - 5 out of 5 in Average
07-05-2017, 11:32 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 56,329
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-09-2017, 10:53 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 46,079
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-05-2017, 08:13 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: panseesar
    0 45,410
 • 1 Vote(s) - 5 out of 5 in Average
06-04-2017, 02:49 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 65,622
 • 1 Vote(s) - 5 out of 5 in Average
02-15-2017, 08:17 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 47,063
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-15-2017, 08:15 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 58,898
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-07-2017, 01:41 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 50,959
 • 1 Vote(s) - 4 out of 5 in Average
02-07-2017, 01:40 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 55,833
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-04-2017, 02:29 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 53,147
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-26-2017, 02:21 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 55,951
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-16-2017, 12:26 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 53,057
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-14-2017, 02:03 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 58,594
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-27-2016, 12:48 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 57,894
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-21-2016, 01:58 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 52,950
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-15-2016, 01:53 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 53,665
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2016, 02:02 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 54,982
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-17-2016, 12:44 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator


  ပိုစ္႔အသစ္ရွိသည္။
  လူၾကည္႔အမ်ားဆံုး ေရးသားခ်က္ (အသစ္)
  လူၾကည္႔အမ်ားဆံုး ေရးသားခ်က္ (အေဟာင္း)
  ပိုစ္႔အသစ္မရွိပါ။
  သင္မွစတင္ထားေသာပိုစ္႔မ်ား
  ပိတ္ထားေသာေရးသားခ်က္မ်ား

ဒီဖိုရမ္ထဲမွာရွာမယ္။:

Forum Jump: