မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
ဒီဖိုရမ္ကိုၾကည္႔ေနသူမ်ားမွာ: ဧည္႔သည္(မ်ား) 9 ေယာက္
ျမန္မာဓာတ္ပုံမ်ားၾကည့္ရန္နွိပ္ပါ Myanmar Photos
ေရးသားခ်က္ / ေရးသားသူ ျပန္ၾကားမႈမ်ား ၾကည္႔ရႈမႈမ်ား အမွတ္ေပးမႈ ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔ [asc]
Important Threads
    7 216,780
 • 5 Vote(s) - 2 out of 5 in Average
09-22-2018, 01:39 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
Normal Threads
    64 357,507
 • 4 Vote(s) - 2.25 out of 5 in Average
04-16-2019, 05:51 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 5,495
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
04-04-2019, 02:43 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    1 42,906
 • 1 Vote(s) - 2 out of 5 in Average
09-02-2018, 01:09 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
3 49,699
 • 3 Vote(s) - 2.33 out of 5 in Average
08-18-2018, 11:00 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: Hellboy
    3 39,471
 • 3 Vote(s) - 2.67 out of 5 in Average
07-27-2018, 02:42 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
မဖက္ရေသးေသာပထမဆံုးပိုစ္႔သို႔သြားမယ္။ တရုတ္ CHINESE VIP PHOTOS (စာမ်က္ႏွာမ်ား: 1 2 )
29 79,834
 • 2 Vote(s) - 4 out of 5 in Average
07-26-2018, 02:57 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    3 41,293
 • 3 Vote(s) - 2.67 out of 5 in Average
07-23-2018, 02:46 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
မဖက္ရေသးေသာပထမဆံုးပိုစ္႔သို႔သြားမယ္။ ျမန္မာဓါတ္ပုံမ်ား (စာမ်က္ႏွာမ်ား: 1 2 )
30 158,548
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-20-2018, 06:04 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    4 34,775
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-03-2018, 06:41 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
   
မဖက္ရေသးေသာပထမဆံုးပိုစ္႔သို႔သြားမယ္။ ဖူးငုံဖုတ္ (စာမ်က္ႏွာမ်ား: 1 2 )
23 75,345
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
05-30-2018, 12:13 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 49,193
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-28-2018, 04:03 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 47,736
 • 1 Vote(s) - 1 out of 5 in Average
02-22-2018, 03:43 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 66,462
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-23-2017, 03:52 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    2 79,581
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
10-23-2017, 03:07 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 55,760
 • 1 Vote(s) - 1 out of 5 in Average
08-17-2017, 11:57 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 57,209
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
08-12-2017, 12:34 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 73,267
 • 2 Vote(s) - 2.5 out of 5 in Average
07-21-2017, 02:39 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 61,812
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
07-16-2017, 02:17 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 59,473
 • 1 Vote(s) - 5 out of 5 in Average
07-05-2017, 11:32 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 67,909
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-09-2017, 10:53 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 56,952
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
06-05-2017, 08:13 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: panseesar
    0 56,563
 • 2 Vote(s) - 3.5 out of 5 in Average
06-04-2017, 02:49 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 76,446
 • 1 Vote(s) - 5 out of 5 in Average
02-15-2017, 08:17 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 56,657
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-15-2017, 08:15 PM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 68,524
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-07-2017, 01:41 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 61,084
 • 1 Vote(s) - 4 out of 5 in Average
02-07-2017, 01:40 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 65,694
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
02-04-2017, 02:29 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 63,179
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-26-2017, 02:21 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 65,390
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-16-2017, 12:26 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 62,454
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
01-14-2017, 02:03 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 67,974
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-27-2016, 12:48 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 67,502
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-21-2016, 01:58 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 62,507
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
12-15-2016, 01:53 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator
    0 63,411
 • 0 Vote(s) - 0 out of 5 in Average
11-26-2016, 02:02 AM
ေနာက္ဆံုးပိုစ္႔: administrator


  ပိုစ္႔အသစ္ရွိသည္။
  လူၾကည္႔အမ်ားဆံုး ေရးသားခ်က္ (အသစ္)
  လူၾကည္႔အမ်ားဆံုး ေရးသားခ်က္ (အေဟာင္း)
  ပိုစ္႔အသစ္မရွိပါ။
  သင္မွစတင္ထားေသာပိုစ္႔မ်ား
  ပိတ္ထားေသာေရးသားခ်က္မ်ား

ဒီဖိုရမ္ထဲမွာရွာမယ္။:

Forum Jump: