ဒေါက်တာမလေး doctormalay.com
181022 - Printable Version

+- ဒေါက်တာမလေး doctormalay.com (https://doctormalay.com)
+-- Forum: ဇတ်ကားများ (https://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ဇတ်ကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ (https://doctormalay.com/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: 181022 (/showthread.php?tid=4120)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


181022 - Administrator - 10-19-2022

[Image: pgk1dn6k002c.jpg] [Image: brqyno03cn0r.jpg] [Image: kd1owrp6t6eq.jpg] [Image: 9bih8yebb2dm.jpg] [Image: 1ymop4eu2bn7.jpg] [Image: wnaz0zwplgun.jpg] [Image: f48j5gzirvxf.jpg] [Image: n0kwdojoip6a.jpg] [Image: 1o6xnn8ffdgs.jpg]
[Image: e9nvezmnr8fw.jpg] [Image: 93bve8j1a7yv.jpg] [Image: ts5zkfdd7djn.jpg] [Image: v3hey2i91qw9.jpg] [Image: 4kofswe7h7tm.jpg] [Image: zh20cjij5i6c.jpg] [Image: vmna3ix80fdj.jpg] [Image: knkh2wwjow3z.jpg] [Image: j5fjvzgcy1c0.jpg]
[Image: evqp9whartdt.jpg] [Image: k9btwnvxj4hj.jpg] [Image: ykdmuhy4fdvw.jpg] [Image: ng3l0yte25dd.jpg] [Image: ukxd60ygnztz.jpg] [Image: kwij7x4ua69l.jpg] [Image: vobbz5ce1akm.jpg] [Image: k5zolvuvsilj.jpg] [Image: z7ktoh4xnjvu.jpg]
[Image: ctnj1lcc9kv1.jpg] [Image: po5a54m8itx7.jpg] [Image: fm2e0smj0wfa.jpg] [Image: rlp6ac5kudjw.jpg] [Image: y31tzhaqqp6w.jpg] [Image: 28tmov39xlbz.jpg] [Image: 840rmakjfuqs.jpg] [Image: 1ongrnmax520.jpg] [Image: uc5ls3t5l6ai.jpg]
[Image: 2rg62lpldteo.jpg] [Image: 2ckzk6zlxm4u.jpg] [Image: creq6wfdq7gy.jpg] [Image: rssdtnuumr0f.jpg] [Image: y9iz3ok2dgue.jpg] [Image: 4o6gc71chqmp.jpg] [Image: v3h7ejsqsirw.jpg] [Image: 3a9esbooichj.jpg] [Image: erzfa2jcu8wr.jpg]
[Image: r35eeuupygnu.jpg] [Image: sxxpsmiui3g3.jpg] [Image: 65ogttb2j4zl.jpg] [Image: ddq1tptjhl0q.jpg] [Image: l2ktym1hs44e.jpg] [Image: p37kvbbjfeqp.jpg] [Image: om4afh7qyr26.jpg] [Image: dvoxnbxwk64e.jpg] [Image: q0pe6vbrlm9f.jpg]
[Image: dw4cwgpfr22w.jpg] [Image: 6ml5v62qgsqr.jpg] [Image: gs2iqi63ncnt.jpg] [Image: djrg4g038qss.jpg] [Image: gg45py3q2lbs.jpg] [Image: up9xxdmtp2mj.jpg] [Image: n5f2670bo0r5.jpg] [Image: ci6ayw3hgw27.jpg] [Image: 5t8k748yusmg.jpg]
[Image: a48msznfbs24.jpg] [Image: rbxzb8lzvlni.jpg] [Image: 474tz4wep05a.jpg] [Image: zhuxnbxzd1xy.jpg] [Image: we8hlsl9j43j.jpg] [Image: 4l2bh1ds70ji.jpg] [Image: 7yns2jen6pbs.jpg] [Image: bzp5f5mt5da3.jpg] [Image: kjh7i7612j4d.jpg]
[Image: k4iee2m4310d.jpg] [Image: 6kyxcbqikk03.jpg] [Image: dnk01126zv8d.jpg] [Image: p4x0u2cufhas.jpg] [Image: hnhj2rq0gel2.jpg] [Image: zvhumi74ehhh.jpg] [Image: f5zxro4dpk6w.jpg] [Image: vn7771tso9a5.jpg] [Image: ln386vn8u6jk.jpg]
[Image: ubs500fvec1n.jpg] [Image: kmvb9iq7ewq9.jpg] [Image: le8fb2i9z27q.jpg] [Image: zx0g20vt1406.jpg] [Image: o2ivhwc37geq.jpg] [Image: s27ks2g8ecu5.jpg] [Image: qnmcyhp34qfv.jpg] [Image: he1uzndywhjr.jpg] [Image: uw7or4xasccb.jpg]
[Image: 24l3bh405cv6.jpg] [Image: bu8umzo2pzd9.jpg] [Image: uiykzuhnf73j.jpg] [Image: g2fp4pyz44ls.jpg] [Image: pxcbpogbgtas.jpg] [Image: r46ngjxb1hri.jpg] [Image: sp0sn855o18y.jpg] [Image: twdt4fyprrub.jpg] [Image: edywslur7on3.jpg]
[Image: c6hnku4ivo63.jpg] [Image: w1g2rynjm7o9.jpg] [Image: sxn8cmehkoy9.jpg] [Image: vqr7xfputxnf.jpg] [Image: g6szo36zr2lc.jpg] [Image: lh3oryshvpdf.jpg] [Image: zoez129gx2x6.jpg] [Image: 84ahi9ayr1g4.jpg] [Image: l49r5d4hes74.jpg]
[Image: zvfkj7ok881r.jpg] [Image: wgv6ckbfq8q1.jpg] [Image: 09s1y97uuqsn.jpg] [Image: rtp8rosav95a.jpg] [Image: c5a4cgdpqnrz.jpg] [Image: 9gu67fsjpcrj.jpg] [Image: dix05ky7pvil.jpg] [Image: gdbuwgiah9tp.jpg] [Image: krpglray6z5r.jpg]
[Image: vokxzw345l32.jpg] [Image: ycpco8oz3ix3.jpg] [Image: 57vcypp17amz.jpg] [Image: os49sb56y9eg.jpg] [Image: wtf3jrzbytsn.jpg] [Image: ot4qs3az12wk.jpg] [Image: uc9g584pwf5g.jpg] [Image: 7sz98ipo0gce.jpg] [Image: 70nr5e02yhqt.jpg]
[Image: ti1qat9ts3cw.jpg] [Image: jra5hkripw8r.jpg] [Image: 30izgcjs8e49.jpg] [Image: 84krzwbm9hfi.jpg] [Image: sdx5wqv808cc.jpg] [Image: d9o72kgt07d6.jpg] [Image: 6pbd0zje3383.jpg] [Image: gmri3il254fy.jpg] [Image: b36xlitgs0as.jpg]
[Image: txdrypay8ygp.jpg] [Image: 4v6wj2madrkg.jpg] [Image: 2c3v5fy9em8p.jpg] [Image: ci0mbrwuhgzk.jpg] [Image: npl7odtr4uqc.jpg] [Image: zglv4lmgoq70.jpg] [Image: zgii2ifo850u.jpg] [Image: u1hrwn4gbvlh.jpg] [Image: rei6c75z7dyo.jpg]
[Image: 3hkah2r86v22.jpg] [Image: vs2bxjgcx83c.jpg] [Image: x0co6x20clyt.jpg] [Image: 6i79gjgbcev9.jpg] [Image: 6copvdj62zv0.jpg] [Image: hs32rcyopm38.jpg] [Image: l9eitpw15828.jpg] [Image: za5adr6lzpsr.jpg] [Image: g5y1b1qpk7nx.jpg]
[Image: krgk5kdhnw0u.jpg] [Image: 5eq40v5tl35z.jpg] [Image: 02sfg1ewispn.jpg] [Image: qnjhey1qnk0d.jpg] [Image: eqr2mvml0iga.jpg] [Image: 5qo8yam9ut7p.jpg] [Image: wbu9apuzizx5.jpg] [Image: mt6ogx5wmlb3.jpg] [Image: y7z9wto0zqvt.jpg]
[Image: 9j7xpfyk6lx3.jpg] [Image: 031pkg0uumud.jpg] [Image: 60p4s59nkzdc.jpg] [Image: s4znpuvkujo2.jpg] [Image: 8w68hhky1ze9.jpg] [Image: 76ahipkqlsfc.jpg] [Image: 7ly26cgbui6t.jpg] [Image: 9ra4hspkg0bt.jpg] [Image: ivbcvxwjeugm.jpg]
[Image: h9i7gc0esqjd.jpg] [Image: j50idjlnn85a.jpg] [Image: kamd0o1hizpg.jpg] [Image: vxjk0zea77n9.jpg] [Image: brnwxgoiuvlu.jpg] [Image: g8ex4a5h0qud.jpg] [Image: yrw068smtfwy.jpg] [Image: pywtm4o93az8.jpg] [Image: mgffsv34o4i4.jpg]
[Image: 8rdmufgancea.jpg] [Image: 87uw7oamd6ai.jpg] [Image: sssyolas7pj5.jpg] [Image: ubgmzfpeunc9.jpg] [Image: 9hmxbvd7xjkq.jpg] [Image: sxfpl9gpv2yo.jpg] [Image: q9xfwi5whevd.jpg] [Image: teg2rbg51t13.jpg] [Image: lcfzwgwwoyyy.jpg]
[Image: ajuaojo4mhh2.jpg] [Image: dqe6saxakyke.jpg] [Image: bnv8snjdvj9h.jpg] [Image: 9owmimg7k79y.jpg] [Image: 2loxq9hrimco.jpg] [Image: u994r3v11c7s.jpg] [Image: 7jt3yyl7jb1y.jpg] [Image: q62qyfnqrtlp.jpg] [Image: zgilh2cqhd5q.jpg]
[Image: xkpux1lvqub3.jpg] [Image: swq6k9q0e31z.jpg] [Image: jyw556mg68wb.jpg] [Image: 878hfz31oeb0.jpg] [Image: 1nfpnlr2b396.jpg] [Image: ht9i5lhx6k0z.jpg] [Image: 5x367amaw5rm.jpg] [Image: wxgdf8rp5bsl.jpg] [Image: ll9zqm01nc7z.jpg]
[Image: 26bq4rrnu4d5.jpg] [Image: p1sc8mtkzgjs.jpg] [Image: a5etnm5o8qg9.jpg] [Image: ftr88q49q1l4.jpg] [Image: 0oee8ne5ll64.jpg] [Image: najk6piybxgj.jpg] [Image: y156ehsjukmd.jpg] [Image: 6m4t096psqjc.jpg] [Image: r6z2hx8duxbq.jpg]
[Image: idqj1c890j3v.jpg] [Image: 2beg9y7811wz.jpg] [Image: kshxqzr01y8f.jpg] [Image: 21w4gk6yapxp.jpg] [Image: izh7eguw41ol.jpg] [Image: x244eipdf9xd.jpg] [Image: w3tqm79pz171.jpg] [Image: behurouzx8az.jpg] [Image: pwnvcw5b8ezd.jpg]
[Image: q88krcu8bbgm.jpg] [Image: swac0jit1b9h.jpg] [Image: 2gsfe8me9dty.jpg] [Image: 3c0xevtjcnmx.jpg] [Image: riswcxf95hab.jpg] [Image: wlrstzziybq8.jpg] [Image: brs2own6b9iy.jpg] [Image: s4ewj9nmxqla.jpg] [Image: o83x06qmjaxm.jpg]
[Image: 8032u4p7ft5o.jpg] [Image: 3px6y5wj05ey.jpg] [Image: n0tzflhk1qcg.jpg] [Image: nglclvd9yfd6.jpg] [Image: 3cllf9hsv579.jpg] [Image: uq5wk0gbzqmu.jpg]


RE: 181022 - Administrator - 10-19-2022

[Image: qyovqgsiu41a.jpg] [Image: eb0h3w1r6xf5.jpg] [Image: jz2aq7zgwnoy.jpg] [Image: 1r7tbju8c27e.jpg] [Image: dxix2g30m9ch.jpg] [Image: xnd9w574kkr8.jpg] [Image: 775ykpzncvt6.jpg] [Image: 3e3916jhoj1w.jpg] [Image: 3i23pxhtxauw.jpg]
[Image: wv6zt49gdebu.jpg] [Image: rjbl5ip6fig4.jpg] [Image: x3yuteb92679.jpg] [Image: wtfvz6bkiaz9.jpg] [Image: gvg95e3lgj6l.jpg] [Image: 7w4y5er0albk.jpg] [Image: g3677pk77ifd.jpg] [Image: uk2xff6pyhf3.jpg] [Image: exdxxgziw3hp.jpg]
[Image: 63ie7r47t1fa.jpg] [Image: 07j3eybsxi2j.jpg] [Image: yyehoef8lhiu.jpg] [Image: srqasb7ppwni.jpg] [Image: 8e6gocn9c40m.jpg] [Image: opeqhikf2dxo.jpg] [Image: 0k82ptwr3bjb.jpg] [Image: kuk4ibir64dv.jpg] [Image: p2puk3mxq6ks.jpg]
[Image: 1i56a80ryin9.jpg] [Image: hwbj6aod88zz.jpg] [Image: 45at9oo2o7fh.jpg] [Image: bh3eddyci3wp.jpg] [Image: ibgcu3n55yrq.jpg] [Image: vx4acj0mbsq5.jpg] [Image: i8v2qt864e74.jpg] [Image: 55r9bkudxkkq.jpg] [Image: v9um7w4gbhef.jpg]
[Image: 5wcm115w5308.jpg] [Image: 2z7sum45lst0.jpg]


RE: 181022 - Administrator - 10-20-2022

https://dood.wf/d/5vwd7zdienau
https://dood.wf/d/s3kp46bxxt8c