ေအာကား ျမန္မာကား ေအာစာအုပ္ ေဒါက္တာမေလး vip တစ္လကုိ ၅၀၀၀ wechat id >> coyotitoz23 ဆက္သြယ္လုိက္ပါ ဒဲ႕ေျပာပါ hi မလုပ္ပါနဲ႔

Thread Rating:
  • 4 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ျမန္မာ႔ဓါတ္ပုံေလးမ်ား(update ever)
#41
ကုန္ၾကမ္းေတြ႐ွိရင္ဘယ္ပို႔ေပးရမလဲ
Reply
#42
[email protected] ကုိပုိ႔ပါ။
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#43
[Image: 116537906_26219275_333810567104671_4002.jpg] [Image: 116537907_26230939_211329452772469_6787.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#44
[Image: 116538287_wechat_image_20180111011904.jpg] [Image: 116538288_wechat_image_20180111011901.jpg] [Image: 116538289_wechat_image_20180111011857.jpg] [Image: 116538290_wechat_image_20180111011854.jpg] [Image: 116538291_wechat_image_20180111011843.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#45
[Image: 116659616_26733695_371197849957294_7875.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#46
[Image: 22ox3ircr2qg.jpg][Image: pxvn4nnd7etu.jpg][Image: nlg93601avdy.jpg][Image: orxultpjhxpl.jpg][Image: 8bmzfeebxaia.jpg][Image: qkthdhc8mpag.jpg][Image: vuc8mgx7i8xp.jpg][Image: pkle6vpbzpod.jpg][Image: 0x1n3v61p9d1.jpg]
[Image: uae1remsms21.jpg][Image: 6sdiw9qysoaz.jpg][Image: r9a1l7pz23a2.jpg][Image: oieicmnl6aft.jpg][Image: 78dz39nipcfp.jpg][Image: 8zhiaw7qpkeg.jpg][Image: xe17av6rwuc6.jpg][Image: shk80pag4d0v.jpg][Image: ho6e5qidfzy0.jpg]
[Image: eaqkvqa58ekj.jpg][Image: a1gsjh3z0j3t.jpg][Image: 4xdd0v4rdzc3.jpg][Image: 8jeghvs8nab1.jpg][Image: 8ouevcgritf9.jpg][Image: 9rnle4tcwe1q.jpg][Image: 9f9yq3ot1bfd.jpg][Image: jj77o5uemaj9.jpg][Image: flvqstfy5knv.jpg]
[Image: a1jt9i7r2rta.jpg][Image: c1kxsigis01e.jpg][Image: 0dwcxomdhhui.jpg][Image: 294qs550l9oq.jpg][Image: chqi6pofbdn5.jpg][Image: 5nhtvg7tfnqo.jpg][Image: jpzifzo0lkrk.jpg][Image: pnzc2exdxjyk.jpg][Image: of38cbn42e1u.jpg]
[Image: z04u89qyvy8d.jpg][Image: n84fnmzntln5.jpg][Image: ta85ff64wn0h.jpg][Image: bl5zpotpnsgl.jpg][Image: zbqciasrpr4u.jpg][Image: t3pkmvs6voqd.jpg][Image: j103dkvbh8eq.jpg][Image: cg7esmuluy4e.jpg][Image: zmgo7its8j6e.jpg]
[Image: nlkejjzxx48a.jpg][Image: 6kduqkpwkgue.jpg][Image: 6zpe893ewzn0.jpg][Image: sjnsy0j1bj2u.jpg][Image: hdhrmhw3jkc7.jpg][Image: q8pdu6lcvr80.jpg][Image: zk3cf0o7snkw.jpg][Image: iwng114i3nbz.jpg][Image: 6zayes9y4lpg.jpg]
[Image: fu98l5ta6vab.jpg][Image: pmd8gjlxkt4s.jpg][Image: 9rrh4gi3m6wb.jpg][Image: 723bcznhn3lb.jpg][Image: 7r389zlm6wp3.jpg][Image: gejnzczodfmf.jpg][Image: oylz97c8k565.jpg][Image: 7vklwdkyailk.jpg][Image: di0v7in7qg1r.jpg]
[Image: d02v0rhdreb0.jpg][Image: cslcsyfw4767.jpg][Image: xq3xe8dvwa9d.jpg][Image: tkelr11vy98q.jpg][Image: wksx2xxceni7.jpg]
Reply
#47
[Image: 964wnrw1fjer.jpg][Image: w4w8yb83lc9e.jpg][Image: kc1oyhllyo9z.jpg][Image: e2m9nckuo023.jpg][Image: wxqa8s9dus1t.jpg][Image: 3b8r1o6lgbog.jpg][Image: qo0cbebhpw71.jpg][Image: ep584ota5ygb.jpg][Image: 38udjnucm0et.jpg]

[Image: xcd47bluhdya.jpg][Image: nhj7n7fr8v4n.jpg][Image: semp6xxcb2g3.jpg][Image: 1wtwp8jy4iaj.jpg]
Reply
#48
Link please
Reply
#49
[Image: lbfguzwrrwf1_t.jpg][Image: s1z2u1wkd4jy_t.jpg][Image: d553lpmv95px_t.jpg][Image: w1cg66l4m1i3_t.jpg][Image: agsur99510eu_t.jpg][Image: nttji5ndu1lf_t.jpg][Image: mrxbpu5tz6pn_t.jpg][Image: w59071duipmi_t.jpg][Image: gihaoi7rf3tn_t.jpg]
[Image: 6vh3rpmr4uz8_t.jpg][Image: jjhy45keu4a1_t.jpg][Image: 2vfoh3qp5h8i_t.jpg][Image: ifj2uhfbt3u9_t.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#50
[Image: eyl8psas82c3.jpg]

တစ္ပုံခ်င္းစီရရင္ေကာင္းမယ္
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#51
[Image: iqvx1ton1edh.jpg][Image: 9ixsrmg4sl88.jpg][Image: 1apept5gbv9v.jpg][Image: 7ju6subf47ny.jpg][Image: 3dq30oq6e32z.jpg][Image: luds9on3llpk.jpg][Image: p2d1obnf6l3f.jpg][Image: ba0dj4blm8sx.jpg][Image: p7cwqjjlts1w.jpg]
[Image: eatgwt1zbwhu.jpg][Image: yo27rbo0dq4u.jpg][Image: zxdloqasxxwa.jpg][Image: sb0mo7bcwrc3.jpg][Image: tqvq0mt50w7m.jpg][Image: jwqfg04ccs6j.jpg][Image: ye1ql21dye0a.jpg][Image: 6faefzyybfmc.jpg][Image: x9o25xpv9s18.jpg]
[Image: p8owzyj14wmj.jpg][Image: nwlh6zfooe3i.jpg][Image: v3n88h25180m.jpg][Image: nspinwddbi0p.jpg][Image: 14gxfevazm1w.jpg][Image: 4dwb1j1ng7a3.jpg][Image: y26w2nq4p3mf.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#52
[Image: 85wblzcsfcez.jpg][Image: 83gpr19dlg71.jpg][Image: rpcu7qjordv9.jpg][Image: pmuva4ahooe0.jpg][Image: utxvjihr90hc.jpg][Image: 4a2ikxao5yzn.jpg][Image: h7gfodb1p4m4.jpg][Image: gae6iydlzyoj.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#53
[Image: lmlmgvane0y2.jpg][Image: 4uqxz93aeh5j.jpg][Image: 4jw9cf1p31fu.jpg][Image: 7jjn2py82ruk.jpg][Image: kkhb755yqt6k.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply
#54
[Image: gm4qwrs827cc.jpg]
[Image: 4hxrdigxfjl3.jpg]
[Image: qhtf09xne3gk.jpg]
[Image: ouo22i5d6z97.jpg]
[email protected] ကုိ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔ျပီး ဒီဖုိရမ္က username ကုိပုိ႔ေပးပါ။ ခ်က္ခ်င္း vip ၂လစာရပါမယ္ coyotitoz23 ဝီခ်က္ကေနျပီးေတာ႔ တယ္လီေနာကတ္ ၅၀၀၀ တန္တစ္ကတ္ပုိ႔လုိက္ပါ vip ၂လစာရပါမယ္  ဒီကုိကလစ္ျပီးၾကည္႔လုိက္ပ
[Image: nfc6ktc25l3d.jpg]

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 11 Guest(s)