မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ MPT TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ေနာက္ပို္င္းအလွ
#1
ဒီေနရာမွာ thread တစ္ခုဖြင္႔ေပးပါမယ္။ ေနာက္ပုိင္းရုိက္ေလးမ်ားအတြက္ေပါ႔
ေနာက္ပုိင္းေလးေတြကုိရုိက္ထားတဲ႔ ဗီဒီယုိကုိယ္တုိင္ရုိက္ေတြရွိရင္ vip နဲ႔လဲလွယ္ႏုိ္င္ပါတယ္။
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#2
[Image: zpsqew4afrc7.jpg]DOCTORMALAY (1).mp4


Attached Files
.mp4   DOCTORMALAY (1).mp4 (Size: 6.57 MB / Downloads: 105)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#3
[Image: 6n3x7pg406lz.jpg] [Image: oltdk5mjj70l.jpg] [Image: eo2u04kl77vi.jpg] [Image: b6kkpi79gphn.jpg] [Image: 17fswyl68187.jpg] [Image: wt3em8hgf8jk.jpg] [Image: il1tbn8rb9rq.jpg] [Image: 557modzlp8ut.jpg] [Image: pk4xye705ja6.jpg]

[Image: gwwx6g3k2xky.jpg]

DOCTORMALAY (5).mp4
DOCTORMALAY (11).mp4
DOCTORMALAY (2).mp4
DOCTORMALAY (24).mp4
DOCTORMALAY (27).mp4
DOCTORMALAY (10).mp4
DOCTORMALAY (6).mp4
DOCTORMALAY (19).mp4
DOCTORMALAY (1).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#4
[Image: a183c6961029324.jpg] [Image: 0de9b5961029374.jpg] [Image: 0aaeca961029424.jpg] [Image: 2d0f62961029494.jpg] [Image: a298e3961029594.jpg] [Image: caecc8961029704.jpg] [Image: af7bbd961029744.jpg] [Image: 2e3a27961029814.jpg] [Image: 962cdc961029904.jpg] [Image: 32a6b8961029974.jpg] [Image: f2c777961030054.jpg] [Image: e13403961030144.jpg] [Image: cbf950961030224.jpg] [Image: 4a723b961030294.jpg] [Image: b63cac961030364.jpg] [Image: 07149d961030444.jpg] [Image: 0860f8961030504.jpg] [Image: 9217fd961030574.jpg] [Image: 6db41c961030634.jpg] [Image: cc3340961030694.jpg] [Image: 5bd236961030744.jpg] [Image: 39bca0961030784.jpg] [Image: 7f5ea0961030814.jpg] [Image: d8f228961030854.jpg]


http://wesharetoyou.com/a1cfce7424340140...Y_(13).mp4
http://wesharetoyou.com/d22453c3d0c91f9f...Y_(12).mp4
http://wesharetoyou.com/8bd5c46f8d0ec5de...Y_(23).mp4
http://wesharetoyou.com/e2957bfa775a1894...Y_(10).mp4
http://wesharetoyou.com/086835bacd4b8a2c...Y_(20).mp4
http://wesharetoyou.com/ce4b9687e72b0f3a...AY_(7).mp4
http://wesharetoyou.com/4dd718c7baaa4367...Y_(21).mp4
http://wesharetoyou.com/d3e262425f2adcc0...AY_(5).mp4
http://wesharetoyou.com/978af4bc8b2c1833...Y_(11).mp4
http://wesharetoyou.com/b19ecd9e9a7d6f19...AY_(1).mp4
http://wesharetoyou.com/8cf847f522e4c9f6...Y_(19).mp4
http://wesharetoyou.com/74ab6ad00b7becf1...Y_(14).mp4
http://wesharetoyou.com/c7eb959ddbcaccdb...Y_(22).mp4
http://wesharetoyou.com/8c432e2ba801e4fe...AY_(8).mp4
http://wesharetoyou.com/4f7bb1a63c530059...Y_(24).mp4
http://wesharetoyou.com/f3f3a386f9da0b80...Y_(15).mp4
http://wesharetoyou.com/a8beba7a4ebd9794...Y_(16).mp4
http://wesharetoyou.com/25bb58a79736e2d6...AY_(3).mp4
http://wesharetoyou.com/e1eaef6df41a9e2e...Y_(17).mp4
http://wesharetoyou.com/a2611f566ced51c1...AY_(2).mp4
http://wesharetoyou.com/723352624426a720...AY_(9).mp4
http://wesharetoyou.com/5c31c321a7f20568...AY_(4).mp4
http://wesharetoyou.com/ccaac5510682cc92...AY_(6).mp4
http://wesharetoyou.com/4492908a7b756e2d...Y_(18).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#5
[Image: 80168f967102254.jpg] [Image: 02ae0d967102354.jpg] [Image: 2287b2967102404.jpg] [Image: ce583b967102444.jpg] [Image: b45f4e967102514.jpg] [Image: c79e09967102584.jpg] [Image: d2e30e967102684.jpg] [Image: 1ce23b967102744.jpg] [Image: a4e559967102774.jpg] [Image: 9fba11967102854.jpg]   [Image: 004b15967103054.jpg] [Image: 9a6535967103094.jpg] [Image: 042eb7967103194.jpg] [Image: b99688967103244.jpg] [Image: 880ae2967103274.jpg][Image: 75a573967108854.jpg]
[Image: green_tick_small.png]
drml (9).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/03feb11f582f033e/drml_(9).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (22).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/b4284bfa90ab0287/drml_(22).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (50).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/379fd4c242dd98df/drml_(50).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (59).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/c3f03295098a0da6/drml_(59).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (35).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/29896bc16414048d/drml_(35).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (58).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/ef2a46e4e900c2a8/drml_(58).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (66).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/11cf0c26c6696e97/drml_(66).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (51).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/3229ee2c5371ba13/drml_(51).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (67).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/dcb3a9ea141b07a6/drml_(67).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (68).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/a719a7dd39aad2de/drml_(68).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (34).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/09cf3e79108ee464/drml_(34).mp4
[Image: green_tick_small.png]
drml (39).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/3afc09bfd584a33e/drml_(39).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#6
[Image: 6fffa1967489544.jpg]
[Image: 0e2403967489584.jpg]


https://wesharetoyou.com/b65ee91fa6b69ea8/drml_(77).mp4


https://wesharetoyou.com/9bedc3f15e25ee03/drml_(85).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#7
[Image: 234de7968501834.jpg] [Image: 9a721a968501864.jpg] [Image: 94d629968501874.jpg] [Image: 282e7e968501894.jpg] [Image: 43f4ff968501924.jpg] [Image: 0ebbc4968501964.jpg] [Image: 84ff43968501994.jpg] [Image: 6ba24a968502014.jpg] [Image: 0585fc968502044.jpg] [Image: 2f237b968502074.jpg] [Image: 5f1669968502094.jpg] [Image: 376ff1968502114.jpg] [Image: dbcbf1968502124.jpg] [Image: 9a3081968502144.jpg] [Image: 03e2b2968502154.jpg] [Image: 4433d6968502184.jpg] [Image: dee362968502214.jpg]


success 1536403711232.mp4 https://wesharetoyou.com/0957c9cadfbf2e2...711232.mp4
success 1536403707677.mp4 https://wesharetoyou.com/4d778c712a4e854...707677.mp4
success 1536403704508.mp4 https://wesharetoyou.com/0baaef560966c82...704508.mp4
success 1536403701040.mp4 https://wesharetoyou.com/653eca8f997fe66...701040.mp4
success 1536403696916.mp4 https://wesharetoyou.com/2ade49975742a9c...696916.mp4
success 1536403693585.mp4 https://wesharetoyou.com/007a4081be91940...693585.mp4
success 1536403690628.mp4 https://wesharetoyou.com/f768c4d71bf47ff...690628.mp4
success 1536403687649.mp4 https://wesharetoyou.com/d7b977e8faeccbd...687649.mp4
success 1536403684960.mp4 https://wesharetoyou.com/1fa61c66ef6ac01...684960.mp4
success 1536403681146.mp4 https://wesharetoyou.com/c3c8fd66b093624...681146.mp4
success 1536403677931.mp4 https://wesharetoyou.com/e894e84be8b2aa1...677931.mp4
success 1536403672494.mp4 https://wesharetoyou.com/a7a122605712902...672494.mp4
success 1536403669306.mp4 https://wesharetoyou.com/33f1c700ad21ef5...669306.mp4
success 1536403665111.mp4 https://wesharetoyou.com/f468076efa58dad...665111.mp4
success 1536403660368.mp4 https://wesharetoyou.com/9e18a30f607552e...660368.mp4
success 1536403653072.mp4 https://wesharetoyou.com/2f7b04371a5cc08...653072.mp4
success 1536403643643.mp4 https://wesharetoyou.com/d0b2e46f95e8d97...643643.mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#8
[Image: 0d3f5e973106324.jpg]

https://wesharetoyou.com/689f6de10917927...2)_(2).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#9
[Image: 4c723a976626544.jpg] [Image: a4ae05976626614.jpg] [Image: dbefbf976626654.jpg] [Image: b55a8d976626694.jpg]

[Image: green_tick_small.png]
DRML (1) (5).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/d8500fcf53f631b...1)_(5).mp4
[Image: green_tick_small.png]
DRML (2) (5).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/66bbd43806b18d2...2)_(5).mp4
[Image: green_tick_small.png]
DRML (3) (3).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/74cecd6077f0a2c...3)_(3).mp4
[Image: green_tick_small.png]
DRML (4) (5).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/70e10426709f71a...4)_(5).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#10
Dear admin, I can not download anyfiles from wesharetoyou. pls let me know how to. thanks
Reply
#11
[Image: 9a699c978449874.jpg] [Image: ae5d42978449944.jpg] [Image: dca9f1978450014.jpg] [Image: a961d9978450074.jpg] [Image: df9368978450154.jpg] [Image: 6b4cf3978450204.jpg] [Image: 5e2f85978450254.jpg] [Image: f03377978450354.jpg] [Image: 0f400b978450424.jpg] [Image: 99421a978450504.jpg]

[Image: green_tick_small.png]
dr (1) (3).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/4e22923d1fb5ec5...1)_(3).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (2) (3).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/cac5a765d6c218f...2)_(3).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (3) (3).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/f0712e6503bc873...3)_(3).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (4).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/d6c6959e77c52df2/dr_(4).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (5).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/2560bca18ac31921/dr_(5).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (6).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/bf423f14fb3ec43c/dr_(6).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (7).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/e3a75f269cc823fa/dr_(7).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (8).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/0416cd07122c40a6/dr_(8).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (9).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/27c8b05e798c1d4e/dr_(9).mp4
[Image: green_tick_small.png]
dr (10).mp4
[Image: blue_right_arrow.png]
https://wesharetoyou.com/24d84d938e3d0f8c/dr_(10).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#12
(09-17-2018, 10:20 PM)sogoth Wrote: Dear admin, I can not download anyfiles from wesharetoyou. pls let me know how to. thanks

use chrome dude... I tested Its fine.
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#13
can not by firefox on window?
thanks
(09-19-2018, 02:29 AM)administrator Wrote:
(09-17-2018, 10:20 PM)sogoth Wrote: Dear admin, I can not download anyfiles from wesharetoyou. pls let me know how to. thanks

use chrome dude... I tested Its fine.
Reply
#14
(09-20-2018, 10:32 PM)sogoth Wrote: can not by firefox on window?
thanks
(09-19-2018, 02:29 AM)administrator Wrote:
(09-17-2018, 10:20 PM)sogoth Wrote: Dear admin, I can not download anyfiles from wesharetoyou. pls let me know how to. thanks

use chrome dude... I tested Its fine.
sure can..
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#15
ေဒါင္းလို႔ မရဘူး
Reply
#16
ေဆာရီးပါ ဆက္တင္ပိတ္ထားမိလို႔ပါ အခုေဒါင္းလို႔ရပါၿပီ
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#17
[Image: c8ceb2987629994.jpg] [Image: 6037c7987630004.jpg] [Image: 3c3476987630014.jpg]

https://wesharetoyou.com/f0aa0cbe9719f41...158885.mp4
https://wesharetoyou.com/7b005f6bea5edbc...535915.mp4
https://wesharetoyou.com/3adac5afff1d7b9...375676.mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#18
[Image: f7017a1070332954.jpg] [Image: fc16e41070332984.jpg] [Image: 0a02811070333114.jpg] [Image: a9998b1070333154.jpg] [Image: 14d02e1070333214.jpg] [Image: 809df81070333284.jpg] [Image: c72b6f1070333344.jpg] [Image: 2337601070333404.jpg] [Image: 9569181070333474.jpg]

received_215630262700966.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/eQequxlX/file.html
received_1012951778894581.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/7341pkJg/file.html
received_1931910776930180.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/hNHObkVM/file.html
received_275778539963499.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/N5ivIiHG/file.html
received_544650846001692.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/cFdjMUbu/file.html
received_1986824778032421.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/hGzC2Osb/file.html
received_2237032039874697.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/lUpIlLZ1/file.html
received_340876426752211.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/yvwYzQ7J/file.html
received_373808586527841.mp4
https://www50.zippyshare.com/v/BoOWLuk8/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#19
[Image: 1b43561100159724.jpg]

https://wesharetoyou.com/9040571d24b8ca6...AY.COM.mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)