မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ MPT TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VIP သမားမ်ားအတြက္သာ
#61
VIP ေတာင္းထားတယ္ မရေသးပါ Admin
Reply
#62
[Image: f5d4b81083510974.jpg] [Image: 7b00b31083510994.jpg] [Image: 215f101083511034.jpg] [Image: b6b3871083511044.jpg] [Image: a81aa51083511074.jpg] [Image: 9007fc1083511094.jpg] [Image: 75fd0c1083511124.jpg] [Image: 22210d1083511144.jpg] [Image: 31df4d1083511174.jpg] [Image: 63bb041083511184.jpg] [Image: d44b4f1083511214.jpg] [Image: cf7fdd1083511244.jpg] [Image: 1874b41083511264.jpg] [Image: 09abc71083511294.jpg] [Image: e300041083511304.jpg] [Image: 6c6f611083511324.jpg] [Image: 9ba41e1083511384.jpg] [Image: 820bd81083511474.jpg]


Attached Files
.mp4   drml (8)_(new).mp4 (Size: 2.73 MB / Downloads: 83)
.mp4   drml (7)_(new).mp4 (Size: 6.61 MB / Downloads: 61)
.mp4   drml (6)_(new).mp4 (Size: 7.84 MB / Downloads: 61)
.mp4   drml (5)_(new).mp4 (Size: 3.46 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (4)_(new).mp4 (Size: 11.19 MB / Downloads: 71)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 361.97 KB / Downloads: 70)
.mp4   drml (1)_(new).mp4 (Size: 881.06 KB / Downloads: 58)
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 515.77 KB / Downloads: 77)
.mp4   drml (9)_(new).mp4 (Size: 8.76 MB / Downloads: 72)
.mp4   drml (10)_(new).mp4 (Size: 9.69 MB / Downloads: 72)
.mp4   drml (11)_(new).mp4 (Size: 1.28 MB / Downloads: 48)
.mp4   drml (12)_(new).mp4 (Size: 8.35 MB / Downloads: 75)
.mp4   drml (13)_(new).mp4 (Size: 10.25 MB / Downloads: 51)
.mp4   drml (14)_(new).mp4 (Size: 7.31 MB / Downloads: 61)
.mp4   drml (15)_(new).mp4 (Size: 7.85 MB / Downloads: 54)
.mp4   drml (16)_(new).mp4 (Size: 5.31 MB / Downloads: 49)
.mp4   drml (17)_(new).mp4 (Size: 7.01 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (18)_(new).mp4 (Size: 3.23 MB / Downloads: 54)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#63
[Image: 10336e1087540024.jpg] [Image: 1197d41087540064.jpg] [Image: db259b1087540074.jpg] [Image: c5c5ee1087540094.jpg] [Image: 850dd71087540124.jpg] [Image: 0cd2551087540144.jpg] [Image: 84fe361087540164.jpg] [Image: 2e1e091087540184.jpg] [Image: 7c3ee51087540214.jpg] [Image: 7cdc991087540234.jpg] [Image: 563a0a1087540244.jpg] [Image: a804041087540264.jpg] [Image: a8f65d1087540274.jpg] [Image: c7aecc1087540304.jpg] [Image: 526dc71087540314.jpg] [Image: 0bd8281087540324.jpg] [Image: df77501087540344.jpg] [Image: 4ea7691087540364.jpg] [Image: 4fa81b1087540384.jpg] [Image: 6b0fe31087540414.jpg] [Image: 2c9cdf1087540424.jpg] [Image: 8ca5b51087540444.jpg] [Image: 9c38bb1087540464.jpg] [Image: c31a361087540484.jpg] [Image: ec1cad1087540504.jpg] [Image: c64f821087540534.jpg] [Image: f8f7581087540554.jpg]


Attached Files
.mp4   drml (1)_(new_1).mp4 (Size: 5.26 MB / Downloads: 46)
.mp4   drml (2)_(new_1).mp4 (Size: 8.06 MB / Downloads: 48)
.mp4   drml (3)_(new_1).mp4 (Size: 5.25 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (4)_(new_1).mp4 (Size: 10.43 MB / Downloads: 49)
.mp4   drml (5)_(new_1).mp4 (Size: 7.76 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (6)_(new_1).mp4 (Size: 12.6 MB / Downloads: 47)
.mp4   drml (7)_(new_1).mp4 (Size: 2.98 MB / Downloads: 39)
.mp4   drml (8)_(new_1).mp4 (Size: 5.01 MB / Downloads: 45)
.mp4   drml (9)_(new_1).mp4 (Size: 4.11 MB / Downloads: 45)
.mp4   drml (10)_(new_1).mp4 (Size: 957.53 KB / Downloads: 43)
.mp4   drml (11)_(new_1).mp4 (Size: 3.68 MB / Downloads: 45)
.mp4   drml (12)_(new_1).mp4 (Size: 1.78 MB / Downloads: 51)
.mp4   drml (13)_(new_1).mp4 (Size: 11.48 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (14)_(new_1).mp4 (Size: 3.88 MB / Downloads: 38)
.mp4   drml (15)_(new_1).mp4 (Size: 336.75 KB / Downloads: 58)
.mp4   drml (16)_(new_1).mp4 (Size: 8.61 MB / Downloads: 39)
.mp4   drml (17)_(new).mp4 (Size: 2.74 MB / Downloads: 41)
.mp4   drml (18)_(new).mp4 (Size: 3.59 MB / Downloads: 38)
.mp4   drml (19)_(new).mp4 (Size: 11.17 MB / Downloads: 46)
.mp4   drml (20)_(new).mp4 (Size: 2.26 MB / Downloads: 49)
.mp4   drml (21)_(new).mp4 (Size: 13.5 MB / Downloads: 45)
.mp4   drml (22)_(new).mp4 (Size: 3.37 MB / Downloads: 41)
.mp4   drml (23)_(new).mp4 (Size: 6.81 MB / Downloads: 44)
.mp4   drml (24)_(new).mp4 (Size: 4.33 MB / Downloads: 37)
.mp4   drml (25)_(new).mp4 (Size: 4.28 MB / Downloads: 70)
.mp4   drml (26)_(new).mp4 (Size: 435.86 KB / Downloads: 41)
.mp4   drml (27)_(new).mp4 (Size: 1.46 MB / Downloads: 49)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#64
VIP ၀ယ္ထားတာမရေသးပါ

[Image: 2mq0suo.jpg]
Reply
#65
[Image: 5f0d121089433904.jpg] [Image: 65871b1089433944.jpg] [Image: 67e9601089434064.jpg] [Image: c516931089434164.jpg] [Image: 11920f1089434234.jpg] [Image: a96ce11089434314.jpg] [Image: e226ff1089434404.jpg] [Image: 3635041089434444.jpg] [Image: 3507ea1089434494.jpg] [Image: 7b03091089434554.jpg] [Image: 33ee821089434614.jpg]


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 10.01 MB / Downloads: 62)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 5.04 MB / Downloads: 51)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 4.98 MB / Downloads: 49)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 2.88 MB / Downloads: 63)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 2.88 MB / Downloads: 43)
.mp4   drml (6).mp4 (Size: 10.2 MB / Downloads: 67)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 519.48 KB / Downloads: 58)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 8.21 MB / Downloads: 66)
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 3.76 MB / Downloads: 50)
.mp4   drml (10).mp4 (Size: 13.04 MB / Downloads: 55)
.mp4   drml (11).mp4 (Size: 703 KB / Downloads: 42)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#66
[Image: 96ae881096405704.jpg] [Image: c1abdf1096405734.jpg] [Image: fd46f41096405794.jpg] [Image: cc2c871096405834.jpg] [Image: 1a8b901096405854.jpg] [Image: fa27211096405874.jpg] [Image: 4ba7ef1096405894.jpg] [Image: 8b68711096405924.jpg] [Image: 2ff3881096405964.jpg] [Image: 9a062e1096405984.jpg] [Image: d533bf1096406014.jpg] [Image: afb4571096406034.jpg] [Image: c9eac71096406074.jpg] [Image: db7e081096406104.jpg] [Image: e3fb511096406124.jpg] [Image: f484761096406144.jpg] [Image: e53f521096406164.jpg] [Image: 854f5e1096406204.jpg]


Attached Files
.mp4   Drml (1).mp4 (Size: 5.85 MB / Downloads: 50)
.mp4   Drml (2).mp4 (Size: 1.52 MB / Downloads: 49)
.mp4   Drml (3).mp4 (Size: 16.29 MB / Downloads: 41)
.mp4   Drml (4).mp4 (Size: 2.34 MB / Downloads: 53)
.mp4   Drml (5).mp4 (Size: 761.05 KB / Downloads: 44)
.mp4   Drml (6).mp4 (Size: 8.69 MB / Downloads: 35)
.mp4   Drml (7).mp4 (Size: 2.55 MB / Downloads: 36)
.mp4   Drml (8).mp4 (Size: 5.95 MB / Downloads: 50)
.mp4   Drml (9).mp4 (Size: 6.06 MB / Downloads: 44)
.mp4   Drml (10).mp4 (Size: 5.67 MB / Downloads: 40)
.mp4   Drml (11).mp4 (Size: 5.87 MB / Downloads: 46)
.mp4   Drml (12).mp4 (Size: 7.58 MB / Downloads: 37)
.mp4   Drml (13).mp4 (Size: 4.51 MB / Downloads: 51)
.mp4   Drml (14).mp4 (Size: 5.08 MB / Downloads: 75)
.mp4   Drml (15).mp4 (Size: 8.34 MB / Downloads: 48)
.mp4   Drml (16).mp4 (Size: 16.81 MB / Downloads: 51)
.mp4   Drml (17).mp4 (Size: 6.43 MB / Downloads: 50)
.mp4   Drml (18).mp4 (Size: 3.25 MB / Downloads: 40)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#67
[Image: aaf1cc1103136774.jpg] [Image: da9cae1103136784.jpg] [Image: 84fb271103136804.jpg] [Image: 25d8481103136834.jpg] [Image: 76091b1103136854.jpg] [Image: 15f3e11103136884.jpg] [Image: 9501491103136914.jpg] [Image: 6f2b521103136934.jpg] [Image: 5a50061103136974.jpg] [Image: 8f5af91103137004.jpg] [Image: ac5c6d1103137044.jpg] [Image: d8d9f51103137064.jpg] [Image: 63296d1103137094.jpg] [Image: 071b5e1103137124.jpg] [Image: 9a84781103137154.jpg] [Image: 7f36701103137184.jpg]


Attached Files
.mp4   Drml (1)_(new).mp4 (Size: 14.5 MB / Downloads: 92)
.mp4   Drml (2)_(new).mp4 (Size: 20.56 MB / Downloads: 84)
.mp4   Drml (3)_(new).mp4 (Size: 5.98 MB / Downloads: 75)
.mp4   Drml (4)_(new).mp4 (Size: 1.51 MB / Downloads: 75)
.mp4   Drml (6)_(new).mp4 (Size: 12.88 MB / Downloads: 74)
.mp4   Drml (7)_(new).mp4 (Size: 7.29 MB / Downloads: 77)
.mp4   Drml (8)_(new).mp4 (Size: 7.05 MB / Downloads: 98)
.mp4   Drml (9)_(new).mp4 (Size: 13.76 MB / Downloads: 85)
.mp4   Drml (10)_(new).mp4 (Size: 4.79 MB / Downloads: 74)
.mp4   Drml (11)_(new).mp4 (Size: 12.64 MB / Downloads: 79)
.mp4   Drml (12)_(new).mp4 (Size: 9.03 MB / Downloads: 72)
.mp4   Drml (13)_(new).mp4 (Size: 4.11 MB / Downloads: 68)
.mp4   Drml (14)_(new).mp4 (Size: 2.83 MB / Downloads: 78)
.mp4   Drml (15).mp4 (Size: 14.4 MB / Downloads: 67)
.mp4   Drml (16)_(new).mp4 (Size: 2.92 MB / Downloads: 69)
.mp4   Drml (17)_(new).mp4 (Size: 14.2 MB / Downloads: 84)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#68
Gmailမွာ telenor bill 5000ပို႔ထားပါတယ္
Vipဝင္ ခ်င္လို႔ပါ
Reply
#69
မေန႔က telenor 5000ပိျ့ထားပါတယ္
VIP ဖြင့္ေပးပါ
Reply
#70
VIP မျဖစ္ေသးလို႔ကူညီေပးၾကပါဦး Admin တို႔
Reply
#71
[Image: 20e6761129401784.jpg] [Image: a238651129401824.jpg] [Image: b005fc1129401864.jpg] [Image: 569e9d1129401894.jpg] [Image: a4928c1129402004.jpg] [Image: ad9bb71129402054.jpg] [Image: 5485c51129402094.jpg] [Image: e078541129402184.jpg] [Image: 08c57e1129402244.jpg] [Image: 5a72eb1129402304.jpg] [Image: 0d68cc1129402334.jpg] [Image: 87d4fd1129402364.jpg] [Image: 1bcb671129402444.jpg]


Attached Files
.mp4   drml (1)_(new).mp4 (Size: 1.45 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 10.94 MB / Downloads: 27)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 10.23 MB / Downloads: 18)
.mp4   drml (4)_(new).mp4 (Size: 27.46 MB / Downloads: 27)
.mp4   drml (5)_(new).mp4 (Size: 25.42 MB / Downloads: 15)
.mp4   drml (6)_(new).mp4 (Size: 25.16 MB / Downloads: 25)
.mp4   drml (7)_(new).mp4 (Size: 24.77 MB / Downloads: 22)
.mp4   drml (8)_(new).mp4 (Size: 6.72 MB / Downloads: 22)
.mp4   drml (9)_(new).mp4 (Size: 23.49 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (10)_(new).mp4 (Size: 19.6 MB / Downloads: 25)
.mp4   drml (11)_(new).mp4 (Size: 7.82 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (12)_(new).mp4 (Size: 24.92 MB / Downloads: 24)
.mp4   drml (13)_(new).mp4 (Size: 21.2 MB / Downloads: 17)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#72
(01-11-2019, 01:32 PM)Byatwi Wrote: VIP ၀ယ္ထားတာမရေသးပါ

[Image: 2mq0suo.jpg]
Reply
#73
[Image: 2244401134542024.jpg] [Image: c5ea851134542054.jpg] [Image: 4b345f1134542104.jpg] [Image: c0b3da1134542184.jpg] [Image: fd9efa1134542244.jpg] [Image: 36fc211134542304.jpg] [Image: d7480b1134542324.jpg] [Image: db42391134542364.jpg] [Image: d90b1e1134542424.jpg] [Image: e3695e1134542464.jpg] [Image: caa2141134542504.jpg] [Image: 68d8d41134542534.jpg] [Image: e9d3c61134542574.jpg] [Image: f526271134542604.jpg] [Image: 2e80c41134542634.jpg] [Image: ab17c21134542684.jpg] [Image: 7081ef1134542734.jpg] [Image: acb13e1134542784.jpg] [Image: 91c16e1134542824.jpg]


Attached Files
.mp4   drml (1)_(new).mp4 (Size: 14.18 MB / Downloads: 4)
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 10.08 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 10.53 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (4)_(new).mp4 (Size: 13.19 MB / Downloads: 4)
.mp4   drml (5)_(new).mp4 (Size: 29.89 MB / Downloads: 4)
.mp4   drml (6)_(new).mp4 (Size: 10.57 MB / Downloads: 4)
.mp4   drml (7)_(new).mp4 (Size: 5.41 MB / Downloads: 3)
.mp4   drml (8)_(new).mp4 (Size: 3.18 MB / Downloads: 0)
.mp4   drml (9)_(new).mp4 (Size: 6.37 MB / Downloads: 4)
.mp4   drml (10)_(new).mp4 (Size: 1.52 MB / Downloads: 0)
.mp4   drml (11)_(new).mp4 (Size: 13.52 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (12)_(new).mp4 (Size: 4.4 MB / Downloads: 0)
.mp4   drml (13)_(new).mp4 (Size: 9.95 MB / Downloads: 1)
.mp4   drml (14)_(new).mp4 (Size: 376.62 KB / Downloads: 1)
.mp4   drml (15)_(new).mp4 (Size: 5.42 MB / Downloads: 0)
.mp4   drml (16)_(new).mp4 (Size: 21.3 MB / Downloads: 0)
.mp4   drml (17)_(new).mp4 (Size: 5.53 MB / Downloads: 3)
.mp4   drml (18)_(new).mp4 (Size: 10.07 MB / Downloads: 1)
.mp4   drml (19)_(new).mp4 (Size: 2.41 MB / Downloads: 2)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#74
ေဒါင္းမရတာခက္တယ္ဗ်ာ
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: joeegyee, Kazekatana, Ko Paing Gyi, kyawgyi00912, 12 Guest(s)