မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၃
#1
[Image: 9aa0811152231744.jpg] [Image: 1496541152231784.jpg] [Image: 48db911152231834.jpg] [Image: 8cf4cd1152231864.jpg] [Image: 0821241152231894.jpg] [Image: 1c22421152231914.jpg] [Image: 4267f31152231934.jpg] [Image: 8f42071152231964.jpg] [Image: acc8dc1152232004.jpg] [Image: ad7d9c1152232014.jpg] [Image: 1f28fc1152232044.jpg] [Image: 539fcf1152232064.jpg] [Image: 1d155a1152232084.jpg] [Image: e4d5241152232104.jpg] [Image: 6303191152232134.jpg]

doctormalay.com  (1)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/KQnCcQ4J/file.html
doctormalay.com  (2)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/zaLZmvG5/file.html
doctormalay.com  (3)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/7k8kThVj/file.html
doctormalay.com  (4)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/xZSc45ve/file.html
doctormalay.com  (5)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/89OL5ZKe/file.html
doctormalay.com  (6)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/IuKztwwF/file.html
doctormalay.com  (7)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/tsFpfhvx/file.html
doctormalay.com  (8)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/XfhMhQqZ/file.html
doctormalay.com  (9)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/UAbH4P6u/file.html
doctormalay.com  (10)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/xEvaAXHG/file.html
doctormalay.com  (11)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/fK3FFCql/file.html
doctormalay.com  (12)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/6rDEQhmk/file.html
doctormalay.com  (13)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/XxSQa3Aq/file.html
doctormalay.com  (14)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/Ysk0Demq/file.html
doctormalay.com  (15)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/olnW0zeU/file.html


Attached Files
.mp4   doctormalay.com (1)_(new).mp4 (Size: 6.92 MB / Downloads: 32)
.mp4   doctormalay.com (2)_(new).mp4 (Size: 17.29 MB / Downloads: 19)
.mp4   doctormalay.com (3)_(new).mp4 (Size: 7.08 MB / Downloads: 23)
.mp4   doctormalay.com (4)_(new).mp4 (Size: 2.75 MB / Downloads: 28)
.mp4   doctormalay.com (5)_(new).mp4 (Size: 32.15 MB / Downloads: 49)
.mp4   doctormalay.com (6)_(new).mp4 (Size: 3.09 MB / Downloads: 25)
.mp4   doctormalay.com (7)_(new).mp4 (Size: 7.81 MB / Downloads: 28)
.mp4   doctormalay.com (8)_(new).mp4 (Size: 14.9 MB / Downloads: 22)
.mp4   doctormalay.com (9)_(new).mp4 (Size: 5.13 MB / Downloads: 37)
.mp4   doctormalay.com (10)_(new).mp4 (Size: 10.17 MB / Downloads: 27)
.mp4   doctormalay.com (11)_(new).mp4 (Size: 10.06 MB / Downloads: 18)
.mp4   doctormalay.com (12)_(new).mp4 (Size: 13.18 MB / Downloads: 26)
.mp4   doctormalay.com (13)_(new).mp4 (Size: 4.4 MB / Downloads: 19)
.mp4   doctormalay.com (14)_(new).mp4 (Size: 21.75 MB / Downloads: 27)
.mp4   doctormalay.com (15)_(new).mp4 (Size: 5.81 MB / Downloads: 38)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#2
[Image: 9b7ba41153293524.jpg] [Image: 37f55d1153293624.jpg] [Image: f5aeb91153293684.jpg] [Image: ed6e821153293794.jpg] [Image: 3a90931153293884.jpg]  [Image: 9222a41153294044.jpg] [Image: c127cd1153294104.jpg] [Image: 9502221153294194.jpg] [Image: 2efced1153294274.jpg] [Image: 9511431153294374.jpg] [Image: f223711153294434.jpg] [Image: ef5f211153294544.jpg] [Image: 77cc2e1153294624.jpg] [Image: d522e01153294694.jpg] [Image: bcc5801153294764.jpg] [Image: c7aaf11153294854.jpg] [Image: fb29041153294934.jpg] [Image: 588b871153295044.jpg] [Image: 588a5d1153295094.jpg] [Image: 13736e1153295204.jpg] [Image: 9a939f1153295284.jpg]


drml (1).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/yY2Dw86c/file.html
drml (2).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/UIqA4k2z/file.html
drml (3).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/umvfGL6x/file.html
drml (4).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/cHRB5T0C/file.html
drml (5).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/d2X6N1jT/file.html
drml (6).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/KB4ALpiK/file.html
drml (7).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/kOFqczch/file.html
drml (8).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/idioXI6K/file.html
drml (9).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/IcBCbLWT/file.html
drml (10).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/sCCalFae/file.html
drml (11).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/yerlnVM8/file.html
drml (12).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/dQIFB2EH/file.html
drml (13).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/TxXeUYY6/file.html
drml (14).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/TCIoUEfZ/file.html
drml (15).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/o7wC1dcr/file.html
drml (16).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/U9HnyZb7/file.html
drml (17).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/h08A8vKA/file.html
drml (18).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/cG7qNkLq/file.html
drml (19).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/eLUcNTxS/file.html
drml (20).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/SdUPy8Wd/file.html
drml (21).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/5Bo5jHl7/file.html
drml (22).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/azUnZP2j/file.html


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 6.09 MB / Downloads: 39)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 4.52 MB / Downloads: 35)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 8.69 MB / Downloads: 40)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 21.06 MB / Downloads: 43)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 16.29 MB / Downloads: 30)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 4.5 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 6.42 MB / Downloads: 48)
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 5.74 MB / Downloads: 43)
.mp4   drml (10).mp4 (Size: 6 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (11).mp4 (Size: 10.9 MB / Downloads: 38)
.mp4   drml (12).mp4 (Size: 4.11 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (13).mp4 (Size: 5.15 MB / Downloads: 29)
.mp4   drml (14).mp4 (Size: 6.94 MB / Downloads: 41)
.mp4   drml (15).mp4 (Size: 499.88 KB / Downloads: 28)
.mp4   drml (16).mp4 (Size: 5.06 MB / Downloads: 40)
.mp4   drml (17).mp4 (Size: 3.3 MB / Downloads: 37)
.mp4   drml (18).mp4 (Size: 2.36 MB / Downloads: 42)
.mp4   drml (19).mp4 (Size: 6.5 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (20).mp4 (Size: 27.97 MB / Downloads: 34)
.mp4   drml (21).mp4 (Size: 19.33 MB / Downloads: 28)
.mp4   drml (22).mp4 (Size: 6.23 MB / Downloads: 45)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#3
[Image: ebb8101157002994.jpg] [Image: e6977a1157003054.jpg] [Image: 985c7e1157003114.jpg] [Image: 742c661157003184.jpg] [Image: 76b5851157003234.jpg] [Image: 80336b1157003304.jpg] [Image: d0a0411157003364.jpg] [Image: a0bf7f1157003424.jpg] [Image: 5d6ae31157003504.jpg] [Image: 95261e1157003584.jpg] [Image: 3a4f131157003684.jpg] [Image: 3127681157003754.jpg] [Image: 9d36841157003804.jpg] [Image: 2dcdfc1157003874.jpg] [Image: c4ddde1157003914.jpg]
drml (1).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/GhHy5cQ9/file.html
drml (2)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/5XD2U20O/file.html
drml (3)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/6TC8KEOD/file.html
drml (4)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/QMKkCdH8/file.html
drml (5)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/AYI1vPSo/file.html
drml (6)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/vdKs3h7e/file.html
drml (7)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/9xEVjcTZ/file.html
drml (8)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/oZYA7BUp/file.html
drml (9)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/rCtpdUaD/file.html
drml (10)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/CGXJOUBf/file.html
drml (11)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/zvDy9Scr/file.html
drml (12)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/Q1jFIrp5/file.html
drml (13)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/xgTco1rz/file.html
drml (14)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/GBTDNGae/file.html
drml (15)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/3E95hrfv/file.html


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 1.74 MB / Downloads: 30)
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 952.03 KB / Downloads: 23)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 7.35 MB / Downloads: 19)
.mp4   drml (4)_(new).mp4 (Size: 8.39 MB / Downloads: 35)
.mp4   drml (5)_(new).mp4 (Size: 503.77 KB / Downloads: 23)
.mp4   drml (6)_(new).mp4 (Size: 9.28 MB / Downloads: 24)
.mp4   drml (7)_(new).mp4 (Size: 3.97 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (8)_(new).mp4 (Size: 733.72 KB / Downloads: 23)
.mp4   drml (9)_(new).mp4 (Size: 4.16 MB / Downloads: 38)
.mp4   drml (10)_(new).mp4 (Size: 8.87 MB / Downloads: 30)
.mp4   drml (11)_(new).mp4 (Size: 6.69 MB / Downloads: 34)
.mp4   drml (12)_(new).mp4 (Size: 8.92 MB / Downloads: 32)
.mp4   drml (13)_(new).mp4 (Size: 9.05 MB / Downloads: 31)
.mp4   drml (14)_(new).mp4 (Size: 8.42 MB / Downloads: 33)
.mp4   drml (15)_(new).mp4 (Size: 8.55 MB / Downloads: 35)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#4
[Image: 6a1ff31161341834.jpg] [Image: 41fe341161341924.jpg] [Image: 8b024c1161341944.jpg] [Image: 772f101161342024.jpg] [Image: 5c7a171161342054.jpg] [Image: defdd31161342094.jpg] [Image: 00fabf1161342154.jpg] [Image: f1e6021161342184.jpg] [Image: 6fbdd31161342234.jpg] [Image: fe8b011161342274.jpg] [Image: 63f60a1161342304.jpg] [Image: ede2d81161342344.jpg] [Image: 0948b21161342364.jpg] [Image: afb6141161342374.jpg] [Image: 3404be1161342384.jpg] [Image: f3a3ea1161342414.jpg] [Image: e713541161342424.jpg] [Image: 6b8c4f1161342444.jpg] [Image: 6ba6c91161342454.jpg] [Image: bc2bba1161342464.jpg] [Image: 8042801161342474.jpg] [Image: 942f061161342484.jpg] [Image: 84503d1161342494.jpg] [Image: 9e349f1161342504.jpg] [Image: 7740a81161342514.jpg] [Image: 6526ab1161342534.jpg] [Image: c92d951161342544.jpg] [Image: 88d7431161342554.jpg] [Image: 44b4611161342564.jpg] [Image: 91af7e1161342584.jpg] [Image: 0b99bf1161342594.jpg] [Image: 06276a1161342604.jpg] [Image: a2ebfb1161342624.jpg]

drml (1)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/yrwowdHu/file.html
drml (2)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HESWowqw/file.html
drml (3)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LpR8fqw0/file.html
drml (4)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Gft190VO/file.html
drml (5)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/mobrDXCv/file.html
drml (6)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BusyWWcv/file.html
drml (7)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2z81Dp8M/file.html
drml (8)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MNoM8OPQ/file.html
drml (9)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pWqOfwZe/file.html
drml (10)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MJZgSb05/file.html
drml (11)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BTHtSTk2/file.html
drml (12)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/QJSglFGU/file.html
drml (13)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2poD73R6/file.html
drml (14)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/7O4RW5y0/file.html
drml (15)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2Q8wwGUq/file.html
drml (16)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lp2jXYW6/file.html
drml (17)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/NjaWxoRn/file.html
drml (18)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LmkmYdwl/file.html
drml (19)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VvdHroxW/file.html
drml (20)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LZyCGyNu/file.html
drml (21)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lew4FN9Z/file.html
drml (22)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HLdd2nMn/file.html
drml (23)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BXxBF3Sb/file.html
drml (24)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BGcwArFR/file.html
drml (25)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/zWgHUGUj/file.html
drml (26).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pF3YHnm5/file.html
drml (27)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wpjpd4qF/file.html
drml (28)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/1ytaWu4F/file.html
drml (29)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/hNA4jWsy/file.html
drml (30)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/fJ2oWNJ9/file.html
drml (31)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/J8WCTpSH/file.html
drml (32)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wo9IJAqk/file.html
drml (33)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VuDImHkD/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#5
(03-13-2019, 09:23 AM)Jexxy Wrote:
(03-13-2019, 02:44 AM)administrator Wrote: 403 forbidden ပဲျဖစ္ေနပီးၾကည့္လို႕လဲမရသလို ေဒါင္းတာလဲမရပါ၊ Safari  မွာေရာ firefox  မွာပါ try ၾကည့္ပါတယ္
[Image: 6a1ff31161341834.jpg]
[Image: 41fe341161341924.jpg] [Image: 8b024c1161341944.jpg] [Image: 772f101161342024.jpg] [Image: 5c7a171161342054.jpg] [Image: defdd31161342094.jpg] [Image: 00fabf1161342154.jpg] [Image: f1e6021161342184.jpg] [Image: 6fbdd31161342234.jpg] [Image: fe8b011161342274.jpg] [Image: 63f60a1161342304.jpg] [Image: ede2d81161342344.jpg] [Image: 0948b21161342364.jpg] [Image: afb6141161342374.jpg] [Image: 3404be1161342384.jpg] [Image: f3a3ea1161342414.jpg] [Image: e713541161342424.jpg] [Image: 6b8c4f1161342444.jpg] [Image: 6ba6c91161342454.jpg] [Image: bc2bba1161342464.jpg] [Image: 8042801161342474.jpg] [Image: 942f061161342484.jpg] [Image: 84503d1161342494.jpg] [Image: 9e349f1161342504.jpg] [Image: 7740a81161342514.jpg] [Image: 6526ab1161342534.jpg] [Image: c92d951161342544.jpg] [Image: 88d7431161342554.jpg] [Image: 44b4611161342564.jpg] [Image: 91af7e1161342584.jpg] [Image: 0b99bf1161342594.jpg] [Image: 06276a1161342604.jpg] [Image: a2ebfb1161342624.jpg]

drml (1)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/yrwowdHu/file.html
drml (2)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HESWowqw/file.html
drml (3)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LpR8fqw0/file.html
drml (4)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Gft190VO/file.html
drml (5)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/mobrDXCv/file.html
drml (6)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BusyWWcv/file.html
drml (7)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2z81Dp8M/file.html
drml (8)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MNoM8OPQ/file.html
drml (9)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pWqOfwZe/file.html
drml (10)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MJZgSb05/file.html
drml (11)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BTHtSTk2/file.html
drml (12)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/QJSglFGU/file.html
drml (13)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2poD73R6/file.html
drml (14)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/7O4RW5y0/file.html
drml (15)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2Q8wwGUq/file.html
drml (16)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lp2jXYW6/file.html
drml (17)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/NjaWxoRn/file.html
drml (18)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LmkmYdwl/file.html
drml (19)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VvdHroxW/file.html
drml (20)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LZyCGyNu/file.html
drml (21)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lew4FN9Z/file.html
drml (22)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HLdd2nMn/file.html
drml (23)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BXxBF3Sb/file.html
drml (24)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BGcwArFR/file.html
drml (25)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/zWgHUGUj/file.html
drml (26).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pF3YHnm5/file.html
drml (27)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wpjpd4qF/file.html
drml (28)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/1ytaWu4F/file.html
drml (29)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/hNA4jWsy/file.html
drml (30)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/fJ2oWNJ9/file.html
drml (31)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/J8WCTpSH/file.html
drml (32)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wo9IJAqk/file.html
drml (33)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VuDImHkD/file.html
Reply
#6
Bill 5000 send htr pr dl. Check ur mail pls admin Smile
Reply
#7
[Image: 6cef1d1171769514.jpg] [Image: a4105e1171769544.jpg] [Image: b80c861171769574.jpg] [Image: 950fcc1171769604.jpg] [Image: 4a885e1171769644.jpg] [Image: b561691171769684.jpg] [Image: 1383ec1171769714.jpg] [Image: 1dcc0d1171769764.jpg] [Image: bda9fd1171769804.jpg] [Image: def0001171769814.jpg] [Image: 6b2ac81171769844.jpg] [Image: a8f6571171769874.jpg] [Image: 646b2f1171769894.jpg] [Image: f10d621171769924.jpg] [Image: a4e0c11171769934.jpg] [Image: 57ecc51171769954.jpg] [Image: 5143461171769994.jpg] [Image: 7c00381171770014.jpg] [Image: 874fcc1171770044.jpg] [Image: 86f1fb1171770074.jpg] [Image: 1ec73d1171770104.jpg] [Image: 4fb4ec1171770144.jpg] [Image: 8dd2e81171770164.jpg] [Image: e01a1d1171770204.jpg] [Image: 42196e1171770224.jpg] [Image: 73b4d71171770264.jpg] [Image: 1f93441171770304.jpg] [Image: 030b361171770324.jpg] [Image: 84644e1171770354.jpg] [Image: 0fcd661171770384.jpg] [Image: f39e161171770414.jpg] [Image: 33c1b31171770444.jpg] [Image: 9341281171770494.jpg] [Image: af00121171770514.jpg] [Image: 1c45421171770554.jpg] [Image: 4955c81171770614.jpg] [Image: 1cf8131171770664.jpg] [Image: 2bc7821171770734.jpg] [Image: 81b0ee1171770934.jpg] [Image: f24f3e1171770974.jpg] [Image: e18fa41171771054.jpg] [Image: 08e24f1171771324.jpg] [Image: a97ff01171771364.jpg] [Image: 63cbc51171771424.jpg] [Image: 94a6e31171771444.jpg]

mm (36).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/fwg4oIGe/file.html
mm (37).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/bz2WyDSY/file.html
mm (39).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/fKUeXP2F/file.html
mm (40).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/keiNVM8y/file.html
mm (41).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/qT4NKXuD/file.html
mm (42).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/PoK2MkzD/file.html
mm (43).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/WURvYfwm/file.html
mm (44).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/ZoFRGUMw/file.html
mm (45).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/s9oWmlky/file.html
mm (46).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/uyvEKB6b/file.html
mm (1).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/c0dtFnsK/file.html
mm (2).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/I3d9KUXe/file.html
mm (3).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/izb4DxAy/file.html
mm (4).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/GlROdh7i/file.html
mm (5).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/MWn1nasK/file.html
mm (6).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Av8QFQZj/file.html
mm (7).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/T8OE1rpL/file.html
mm (8).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/snEg2XLF/file.html
mm (9).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/fys6ZGdp/file.html
mm (10).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/W5SkMIon/file.html
mm (11).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/pdfXWkoN/file.html
mm (12).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/DC4p5Iq7/file.html
mm (13).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/gUsovEC0/file.html
mm (14).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/NfNOL2TY/file.html
mm (15).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/5owDHPil/file.html
mm (16).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/S0x2BdJq/file.html
mm (17).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Q027IeOi/file.html
mm (18).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/43SGFl0m/file.html
mm (19).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/C51JoiQs/file.html
mm (20).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/oPCzo29Z/file.html
mm (21).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/riIIfH2Z/file.html
mm (22).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/TH6SVzkQ/file.html
mm (23).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/7sof5Mq4/file.html
mm (24).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/siuVQHrc/file.html
mm (25).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/VLbmqmdf/file.html
mm (26).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/dusJ1TVq/file.html
mm (27).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/KRxVgnbp/file.html
mm (28).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Ijw7Mw1Q/file.html
mm (30).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/SqyCcV92/file.html
mm (31).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/aKJmqGDp/file.html
mm (32).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/jykH5uLq/file.html
mm (33).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Bu1LYLJ3/file.html
mm (34).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/SMXWzbwf/file.html
mm (35).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/mWgbxJb1/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#8
[Image: 7a8bce1173376754.jpg] [Image: bb19fb1173376914.jpg] [Image: 08f1471173377024.jpg] [Image: 34e2fc1173377174.jpg] [Image: 54c7f41173377414.jpg] [Image: 0cf9d41173377644.jpg] [Image: 1d57501173377784.jpg] [Image: 9098ff1173377934.jpg] [Image: 20c6be1173378084.jpg] [Image: 3a50581173378214.jpg] [Image: 62e4031173378374.jpg]

DRML (7).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/fR74Z4iK/file.html
DRML (10).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/dy1TtlLR/file.html
DRML (11).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/qoNj30OW/file.html
DRML (12).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/2EFlPGJ0/file.html
DRML (18).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/Q5A23hQa/file.html
DRML (20).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/jxvx3qTe/file.html
DRML (22).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/nd5p4Fhd/file.html
DRML (2).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/ZXD2pSAu/file.html
DRML (3).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/iMtCPuGN/file.html
DRML (4).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/GkI3rrbR/file.html
DRML (6).mp4
https://www38.zippyshare.com/v/loxik2qC/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#9
[Image: 1a31451174830544.jpg] [Image: a145031174830554.jpg] [Image: dac28d1174830564.jpg] [Image: a84c801174830574.jpg] [Image: 1b9a821174830584.jpg] [Image: b7a69e1174830594.jpg]


drml (9).mp4
https://www102.zippyshare.com/v/uydvxdEX/file.html
drml (7).mp4
https://www102.zippyshare.com/v/xTuW0vDE/file.html
drml (5).mp4
https://www102.zippyshare.com/v/Hv9mCiDU/file.html

drml (3).mp4
https://www102.zippyshare.com/v/NhId6BiR/file.html
drml (2).mp4
https://www102.zippyshare.com/v/WRPiwmgf/file.html

drml (8).mp4
https://www102.zippyshare.com/v/6VM5BM0Q/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#10
[Image: 62e0db1175654204.jpg] [Image: 9aed911175654234.jpg] [Image: aac56e1175654274.jpg] [Image: b3b2ae1175654304.jpg] [Image: 4fd72f1175654334.jpg] [Image: c3a7331175654344.jpg]drml (1).mp4
https://www58.zippyshare.com/v/eCce09d2/file.html
drml (2).mp4
https://www58.zippyshare.com/v/Hi0W4oMU/file.html
drml (3).mp4
https://www58.zippyshare.com/v/RuqrWPVu/file.html
drml (4).mp4
https://www58.zippyshare.com/v/QjuJAw1a/file.html
drml (5).mp4
https://www58.zippyshare.com/v/W1vwRukC/file.html
drml (6).mp4
https://www58.zippyshare.com/v/DygBasa5/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#11
[Image: 6050541178166914.jpg] [Image: df7c081178166944.jpg] [Image: 0b86be1178166964.jpg] [Image: 906f821178167004.jpg] [Image: ff7c621178167104.jpg] [Image: eee8c21178167164.jpg]

drml (3).mp4
drml (4).mp4
drml (5).mp4
drml (6).mp4
drml (1).mp4
drml (2).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply


Possibly Related Threads...
Thread ေရးသားသူ Replies Views Last Post
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၄ administrator 14 49,489 04-18-2019, 04:52 PM
Last Post: administrator
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၂ administrator 48 1,320,864 03-05-2019, 02:25 AM
Last Post: administrator
Lightbulb ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား administrator 16 109,369 12-23-2018, 02:40 AM
Last Post: administrator

Forum Jump:


Users browsing this thread: 3 Guest(s)