မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၃
#1
[Image: 9aa0811152231744.jpg] [Image: 1496541152231784.jpg] [Image: 48db911152231834.jpg] [Image: 8cf4cd1152231864.jpg] [Image: 0821241152231894.jpg] [Image: 1c22421152231914.jpg] [Image: 4267f31152231934.jpg] [Image: 8f42071152231964.jpg] [Image: acc8dc1152232004.jpg] [Image: ad7d9c1152232014.jpg] [Image: 1f28fc1152232044.jpg] [Image: 539fcf1152232064.jpg] [Image: 1d155a1152232084.jpg] [Image: e4d5241152232104.jpg] [Image: 6303191152232134.jpg]

doctormalay.com  (1)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/KQnCcQ4J/file.html
doctormalay.com  (2)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/zaLZmvG5/file.html
doctormalay.com  (3)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/7k8kThVj/file.html
doctormalay.com  (4)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/xZSc45ve/file.html
doctormalay.com  (5)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/89OL5ZKe/file.html
doctormalay.com  (6)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/IuKztwwF/file.html
doctormalay.com  (7)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/tsFpfhvx/file.html
doctormalay.com  (8)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/XfhMhQqZ/file.html
doctormalay.com  (9)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/UAbH4P6u/file.html
doctormalay.com  (10)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/xEvaAXHG/file.html
doctormalay.com  (11)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/fK3FFCql/file.html
doctormalay.com  (12)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/6rDEQhmk/file.html
doctormalay.com  (13)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/XxSQa3Aq/file.html
doctormalay.com  (14)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/Ysk0Demq/file.html
doctormalay.com  (15)_(new).mp4
https://www25.zippyshare.com/v/olnW0zeU/file.html


Attached Files
.mp4   doctormalay.com (1)_(new).mp4 (Size: 6.92 MB / Downloads: 18)
.mp4   doctormalay.com (2)_(new).mp4 (Size: 17.29 MB / Downloads: 13)
.mp4   doctormalay.com (3)_(new).mp4 (Size: 7.08 MB / Downloads: 18)
.mp4   doctormalay.com (4)_(new).mp4 (Size: 2.75 MB / Downloads: 22)
.mp4   doctormalay.com (5)_(new).mp4 (Size: 32.15 MB / Downloads: 44)
.mp4   doctormalay.com (6)_(new).mp4 (Size: 3.09 MB / Downloads: 19)
.mp4   doctormalay.com (7)_(new).mp4 (Size: 7.81 MB / Downloads: 23)
.mp4   doctormalay.com (8)_(new).mp4 (Size: 14.9 MB / Downloads: 17)
.mp4   doctormalay.com (9)_(new).mp4 (Size: 5.13 MB / Downloads: 27)
.mp4   doctormalay.com (10)_(new).mp4 (Size: 10.17 MB / Downloads: 22)
.mp4   doctormalay.com (11)_(new).mp4 (Size: 10.06 MB / Downloads: 13)
.mp4   doctormalay.com (12)_(new).mp4 (Size: 13.18 MB / Downloads: 21)
.mp4   doctormalay.com (13)_(new).mp4 (Size: 4.4 MB / Downloads: 14)
.mp4   doctormalay.com (14)_(new).mp4 (Size: 21.75 MB / Downloads: 22)
.mp4   doctormalay.com (15)_(new).mp4 (Size: 5.81 MB / Downloads: 33)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#2
[Image: 9b7ba41153293524.jpg] [Image: 37f55d1153293624.jpg] [Image: f5aeb91153293684.jpg] [Image: ed6e821153293794.jpg] [Image: 3a90931153293884.jpg]  [Image: 9222a41153294044.jpg] [Image: c127cd1153294104.jpg] [Image: 9502221153294194.jpg] [Image: 2efced1153294274.jpg] [Image: 9511431153294374.jpg] [Image: f223711153294434.jpg] [Image: ef5f211153294544.jpg] [Image: 77cc2e1153294624.jpg] [Image: d522e01153294694.jpg] [Image: bcc5801153294764.jpg] [Image: c7aaf11153294854.jpg] [Image: fb29041153294934.jpg] [Image: 588b871153295044.jpg] [Image: 588a5d1153295094.jpg] [Image: 13736e1153295204.jpg] [Image: 9a939f1153295284.jpg]


drml (1).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/yY2Dw86c/file.html
drml (2).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/UIqA4k2z/file.html
drml (3).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/umvfGL6x/file.html
drml (4).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/cHRB5T0C/file.html
drml (5).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/d2X6N1jT/file.html
drml (6).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/KB4ALpiK/file.html
drml (7).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/kOFqczch/file.html
drml (8).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/idioXI6K/file.html
drml (9).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/IcBCbLWT/file.html
drml (10).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/sCCalFae/file.html
drml (11).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/yerlnVM8/file.html
drml (12).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/dQIFB2EH/file.html
drml (13).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/TxXeUYY6/file.html
drml (14).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/TCIoUEfZ/file.html
drml (15).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/o7wC1dcr/file.html
drml (16).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/U9HnyZb7/file.html
drml (17).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/h08A8vKA/file.html
drml (18).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/cG7qNkLq/file.html
drml (19).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/eLUcNTxS/file.html
drml (20).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/SdUPy8Wd/file.html
drml (21).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/5Bo5jHl7/file.html
drml (22).mp4
https://www41.zippyshare.com/v/azUnZP2j/file.html


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 6.09 MB / Downloads: 29)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 4.52 MB / Downloads: 30)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 8.69 MB / Downloads: 35)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 21.06 MB / Downloads: 38)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 16.29 MB / Downloads: 25)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 4.5 MB / Downloads: 31)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 6.42 MB / Downloads: 43)
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 5.74 MB / Downloads: 37)
.mp4   drml (10).mp4 (Size: 6 MB / Downloads: 27)
.mp4   drml (11).mp4 (Size: 10.9 MB / Downloads: 32)
.mp4   drml (12).mp4 (Size: 4.11 MB / Downloads: 31)
.mp4   drml (13).mp4 (Size: 5.15 MB / Downloads: 24)
.mp4   drml (14).mp4 (Size: 6.94 MB / Downloads: 32)
.mp4   drml (15).mp4 (Size: 499.88 KB / Downloads: 23)
.mp4   drml (16).mp4 (Size: 5.06 MB / Downloads: 35)
.mp4   drml (17).mp4 (Size: 3.3 MB / Downloads: 32)
.mp4   drml (18).mp4 (Size: 2.36 MB / Downloads: 37)
.mp4   drml (19).mp4 (Size: 6.5 MB / Downloads: 30)
.mp4   drml (20).mp4 (Size: 27.97 MB / Downloads: 28)
.mp4   drml (21).mp4 (Size: 19.33 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (22).mp4 (Size: 6.23 MB / Downloads: 40)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#3
[Image: ebb8101157002994.jpg] [Image: e6977a1157003054.jpg] [Image: 985c7e1157003114.jpg] [Image: 742c661157003184.jpg] [Image: 76b5851157003234.jpg] [Image: 80336b1157003304.jpg] [Image: d0a0411157003364.jpg] [Image: a0bf7f1157003424.jpg] [Image: 5d6ae31157003504.jpg] [Image: 95261e1157003584.jpg] [Image: 3a4f131157003684.jpg] [Image: 3127681157003754.jpg] [Image: 9d36841157003804.jpg] [Image: 2dcdfc1157003874.jpg] [Image: c4ddde1157003914.jpg]
drml (1).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/GhHy5cQ9/file.html
drml (2)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/5XD2U20O/file.html
drml (3)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/6TC8KEOD/file.html
drml (4)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/QMKkCdH8/file.html
drml (5)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/AYI1vPSo/file.html
drml (6)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/vdKs3h7e/file.html
drml (7)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/9xEVjcTZ/file.html
drml (8)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/oZYA7BUp/file.html
drml (9)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/rCtpdUaD/file.html
drml (10)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/CGXJOUBf/file.html
drml (11)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/zvDy9Scr/file.html
drml (12)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/Q1jFIrp5/file.html
drml (13)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/xgTco1rz/file.html
drml (14)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/GBTDNGae/file.html
drml (15)_(new).mp4
https://www63.zippyshare.com/v/3E95hrfv/file.html


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 1.74 MB / Downloads: 29)
.mp4   drml (2)_(new).mp4 (Size: 952.03 KB / Downloads: 22)
.mp4   drml (3)_(new).mp4 (Size: 7.35 MB / Downloads: 18)
.mp4   drml (4)_(new).mp4 (Size: 8.39 MB / Downloads: 34)
.mp4   drml (5)_(new).mp4 (Size: 503.77 KB / Downloads: 22)
.mp4   drml (6)_(new).mp4 (Size: 9.28 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (7)_(new).mp4 (Size: 3.97 MB / Downloads: 22)
.mp4   drml (8)_(new).mp4 (Size: 733.72 KB / Downloads: 22)
.mp4   drml (9)_(new).mp4 (Size: 4.16 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (10)_(new).mp4 (Size: 8.87 MB / Downloads: 29)
.mp4   drml (11)_(new).mp4 (Size: 6.69 MB / Downloads: 33)
.mp4   drml (12)_(new).mp4 (Size: 8.92 MB / Downloads: 31)
.mp4   drml (13)_(new).mp4 (Size: 9.05 MB / Downloads: 30)
.mp4   drml (14)_(new).mp4 (Size: 8.42 MB / Downloads: 32)
.mp4   drml (15)_(new).mp4 (Size: 8.55 MB / Downloads: 34)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#4
[Image: 6a1ff31161341834.jpg] [Image: 41fe341161341924.jpg] [Image: 8b024c1161341944.jpg] [Image: 772f101161342024.jpg] [Image: 5c7a171161342054.jpg] [Image: defdd31161342094.jpg] [Image: 00fabf1161342154.jpg] [Image: f1e6021161342184.jpg] [Image: 6fbdd31161342234.jpg] [Image: fe8b011161342274.jpg] [Image: 63f60a1161342304.jpg] [Image: ede2d81161342344.jpg] [Image: 0948b21161342364.jpg] [Image: afb6141161342374.jpg] [Image: 3404be1161342384.jpg] [Image: f3a3ea1161342414.jpg] [Image: e713541161342424.jpg] [Image: 6b8c4f1161342444.jpg] [Image: 6ba6c91161342454.jpg] [Image: bc2bba1161342464.jpg] [Image: 8042801161342474.jpg] [Image: 942f061161342484.jpg] [Image: 84503d1161342494.jpg] [Image: 9e349f1161342504.jpg] [Image: 7740a81161342514.jpg] [Image: 6526ab1161342534.jpg] [Image: c92d951161342544.jpg] [Image: 88d7431161342554.jpg] [Image: 44b4611161342564.jpg] [Image: 91af7e1161342584.jpg] [Image: 0b99bf1161342594.jpg] [Image: 06276a1161342604.jpg] [Image: a2ebfb1161342624.jpg]

drml (1)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/yrwowdHu/file.html
drml (2)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HESWowqw/file.html
drml (3)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LpR8fqw0/file.html
drml (4)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Gft190VO/file.html
drml (5)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/mobrDXCv/file.html
drml (6)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BusyWWcv/file.html
drml (7)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2z81Dp8M/file.html
drml (8)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MNoM8OPQ/file.html
drml (9)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pWqOfwZe/file.html
drml (10)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MJZgSb05/file.html
drml (11)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BTHtSTk2/file.html
drml (12)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/QJSglFGU/file.html
drml (13)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2poD73R6/file.html
drml (14)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/7O4RW5y0/file.html
drml (15)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2Q8wwGUq/file.html
drml (16)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lp2jXYW6/file.html
drml (17)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/NjaWxoRn/file.html
drml (18)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LmkmYdwl/file.html
drml (19)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VvdHroxW/file.html
drml (20)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LZyCGyNu/file.html
drml (21)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lew4FN9Z/file.html
drml (22)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HLdd2nMn/file.html
drml (23)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BXxBF3Sb/file.html
drml (24)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BGcwArFR/file.html
drml (25)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/zWgHUGUj/file.html
drml (26).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pF3YHnm5/file.html
drml (27)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wpjpd4qF/file.html
drml (28)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/1ytaWu4F/file.html
drml (29)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/hNA4jWsy/file.html
drml (30)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/fJ2oWNJ9/file.html
drml (31)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/J8WCTpSH/file.html
drml (32)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wo9IJAqk/file.html
drml (33)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VuDImHkD/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#5
(03-13-2019, 09:23 AM)Jexxy Wrote:
(03-13-2019, 02:44 AM)administrator Wrote: 403 forbidden ပဲျဖစ္ေနပီးၾကည့္လို႕လဲမရသလို ေဒါင္းတာလဲမရပါ၊ Safari  မွာေရာ firefox  မွာပါ try ၾကည့္ပါတယ္
[Image: 6a1ff31161341834.jpg]
[Image: 41fe341161341924.jpg] [Image: 8b024c1161341944.jpg] [Image: 772f101161342024.jpg] [Image: 5c7a171161342054.jpg] [Image: defdd31161342094.jpg] [Image: 00fabf1161342154.jpg] [Image: f1e6021161342184.jpg] [Image: 6fbdd31161342234.jpg] [Image: fe8b011161342274.jpg] [Image: 63f60a1161342304.jpg] [Image: ede2d81161342344.jpg] [Image: 0948b21161342364.jpg] [Image: afb6141161342374.jpg] [Image: 3404be1161342384.jpg] [Image: f3a3ea1161342414.jpg] [Image: e713541161342424.jpg] [Image: 6b8c4f1161342444.jpg] [Image: 6ba6c91161342454.jpg] [Image: bc2bba1161342464.jpg] [Image: 8042801161342474.jpg] [Image: 942f061161342484.jpg] [Image: 84503d1161342494.jpg] [Image: 9e349f1161342504.jpg] [Image: 7740a81161342514.jpg] [Image: 6526ab1161342534.jpg] [Image: c92d951161342544.jpg] [Image: 88d7431161342554.jpg] [Image: 44b4611161342564.jpg] [Image: 91af7e1161342584.jpg] [Image: 0b99bf1161342594.jpg] [Image: 06276a1161342604.jpg] [Image: a2ebfb1161342624.jpg]

drml (1)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/yrwowdHu/file.html
drml (2)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HESWowqw/file.html
drml (3)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LpR8fqw0/file.html
drml (4)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Gft190VO/file.html
drml (5)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/mobrDXCv/file.html
drml (6)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BusyWWcv/file.html
drml (7)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2z81Dp8M/file.html
drml (8)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MNoM8OPQ/file.html
drml (9)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pWqOfwZe/file.html
drml (10)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/MJZgSb05/file.html
drml (11)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BTHtSTk2/file.html
drml (12)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/QJSglFGU/file.html
drml (13)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2poD73R6/file.html
drml (14)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/7O4RW5y0/file.html
drml (15)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/2Q8wwGUq/file.html
drml (16)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lp2jXYW6/file.html
drml (17)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/NjaWxoRn/file.html
drml (18)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LmkmYdwl/file.html
drml (19)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VvdHroxW/file.html
drml (20)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/LZyCGyNu/file.html
drml (21)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/lew4FN9Z/file.html
drml (22)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/HLdd2nMn/file.html
drml (23)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BXxBF3Sb/file.html
drml (24)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/BGcwArFR/file.html
drml (25)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/zWgHUGUj/file.html
drml (26).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/pF3YHnm5/file.html
drml (27)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wpjpd4qF/file.html
drml (28)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/1ytaWu4F/file.html
drml (29)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/hNA4jWsy/file.html
drml (30)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/fJ2oWNJ9/file.html
drml (31)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/J8WCTpSH/file.html
drml (32)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/Wo9IJAqk/file.html
drml (33)_(new).mp4
https://www61.zippyshare.com/v/VuDImHkD/file.html
Reply
#6
Bill 5000 send htr pr dl. Check ur mail pls admin Smile
Reply
#7
[Image: 6cef1d1171769514.jpg] [Image: a4105e1171769544.jpg] [Image: b80c861171769574.jpg] [Image: 950fcc1171769604.jpg] [Image: 4a885e1171769644.jpg] [Image: b561691171769684.jpg] [Image: 1383ec1171769714.jpg] [Image: 1dcc0d1171769764.jpg] [Image: bda9fd1171769804.jpg] [Image: def0001171769814.jpg] [Image: 6b2ac81171769844.jpg] [Image: a8f6571171769874.jpg] [Image: 646b2f1171769894.jpg] [Image: f10d621171769924.jpg] [Image: a4e0c11171769934.jpg] [Image: 57ecc51171769954.jpg] [Image: 5143461171769994.jpg] [Image: 7c00381171770014.jpg] [Image: 874fcc1171770044.jpg] [Image: 86f1fb1171770074.jpg] [Image: 1ec73d1171770104.jpg] [Image: 4fb4ec1171770144.jpg] [Image: 8dd2e81171770164.jpg] [Image: e01a1d1171770204.jpg] [Image: 42196e1171770224.jpg] [Image: 73b4d71171770264.jpg] [Image: 1f93441171770304.jpg] [Image: 030b361171770324.jpg] [Image: 84644e1171770354.jpg] [Image: 0fcd661171770384.jpg] [Image: f39e161171770414.jpg] [Image: 33c1b31171770444.jpg] [Image: 9341281171770494.jpg] [Image: af00121171770514.jpg] [Image: 1c45421171770554.jpg] [Image: 4955c81171770614.jpg] [Image: 1cf8131171770664.jpg] [Image: 2bc7821171770734.jpg] [Image: 81b0ee1171770934.jpg] [Image: f24f3e1171770974.jpg] [Image: e18fa41171771054.jpg] [Image: 08e24f1171771324.jpg] [Image: a97ff01171771364.jpg] [Image: 63cbc51171771424.jpg] [Image: 94a6e31171771444.jpg]

mm (36).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/fwg4oIGe/file.html
mm (37).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/bz2WyDSY/file.html
mm (39).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/fKUeXP2F/file.html
mm (40).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/keiNVM8y/file.html
mm (41).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/qT4NKXuD/file.html
mm (42).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/PoK2MkzD/file.html
mm (43).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/WURvYfwm/file.html
mm (44).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/ZoFRGUMw/file.html
mm (45).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/s9oWmlky/file.html
mm (46).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/uyvEKB6b/file.html
mm (1).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/c0dtFnsK/file.html
mm (2).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/I3d9KUXe/file.html
mm (3).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/izb4DxAy/file.html
mm (4).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/GlROdh7i/file.html
mm (5).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/MWn1nasK/file.html
mm (6).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Av8QFQZj/file.html
mm (7).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/T8OE1rpL/file.html
mm (8).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/snEg2XLF/file.html
mm (9).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/fys6ZGdp/file.html
mm (10).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/W5SkMIon/file.html
mm (11).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/pdfXWkoN/file.html
mm (12).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/DC4p5Iq7/file.html
mm (13).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/gUsovEC0/file.html
mm (14).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/NfNOL2TY/file.html
mm (15).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/5owDHPil/file.html
mm (16).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/S0x2BdJq/file.html
mm (17).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Q027IeOi/file.html
mm (18).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/43SGFl0m/file.html
mm (19).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/C51JoiQs/file.html
mm (20).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/oPCzo29Z/file.html
mm (21).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/riIIfH2Z/file.html
mm (22).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/TH6SVzkQ/file.html
mm (23).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/7sof5Mq4/file.html
mm (24).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/siuVQHrc/file.html
mm (25).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/VLbmqmdf/file.html
mm (26).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/dusJ1TVq/file.html
mm (27).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/KRxVgnbp/file.html
mm (28).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Ijw7Mw1Q/file.html
mm (30).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/SqyCcV92/file.html
mm (31).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/aKJmqGDp/file.html
mm (32).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/jykH5uLq/file.html
mm (33).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/Bu1LYLJ3/file.html
mm (34).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/SMXWzbwf/file.html
mm (35).mp4
https://www17.zippyshare.com/v/mWgbxJb1/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply


Possibly Related Threads...
Thread ေရးသားသူ Replies Views Last Post
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၂ administrator 48 708,509 03-05-2019, 02:25 AM
Last Post: administrator
Lightbulb ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား administrator 16 103,325 12-23-2018, 02:40 AM
Last Post: administrator

Forum Jump:


Users browsing this thread: 9 Guest(s)