မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။ TELENOR  ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ေရးပို႔လည္းရတယ္
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၄
#1
[Image: cf34981178827384.jpg] [Image: 12318e1178827414.jpg] [Image: f8486c1178827434.jpg] [Image: e15fdc1178827474.jpg]

drml (1)_(new_1).mp4
https://www86.zippyshare.com/v/wAN1tcij/file.html
drml (4)_(new_1).mp4
https://www86.zippyshare.com/v/jPj2ziP7/file.html
drml (9)_(new_1).mp4
https://www86.zippyshare.com/v/AbRfAQ6u/file.html
drml (8)_(new_1).mp4
https://www86.zippyshare.com/v/XWEngp7I/file.html
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#2
[Image: 8adda51179034274.jpg] [Image: d485d21179034304.jpg] [Image: 4a638b1179034324.jpg] [Image: 9b71761179034354.jpg] [Image: a834b11179034364.jpg] [Image: 40229b1179034414.jpg] [Image: 293f791179034444.jpg]


DOCTORMALAY (4).mp4
DOCTORMALAY (5).mp4
DOCTORMALAY (6).mp4
DOCTORMALAY (7).mp4
DOCTORMALAY (1).mp4
DOCTORMALAY (2).mp4
DOCTORMALAY (3).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#3
[Image: 4306591179698114.jpg] [Image: abf0d11179698154.jpg] [Image: 409e801179698194.jpg] [Image: d55d0b1179698224.jpg]

drml (6)_(new).mp4
drml (8)_(new).mp4
drml (9)_(new).mp4
drml (5)_(new).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#4
[Image: b14de31180723024.jpg] [Image: a6f1cb1180723054.jpg] [Image: 9d8c521180723084.jpg] [Image: 6da0c01180723124.jpg]  [Image: ad020a1180723204.jpg] [Image: 3559801180723244.jpg] [Image: 430cd01180723274.jpg] [Image: 587e8f1180723304.jpg] [Image: a04f3e1180723354.jpg] [Image: a9060b1180723394.jpg]

drml (3)_(new).mp4
drml (4)_(new).mp4
drml (6)_(new).mp4
drml (7)_(new).mp4
drml (8)_(new).mp4
drml (10)_(new).mp4
drml (11)_(new).mp4
drml (1)_(new).mp4
drml (2)_(new).mp4
drml (9).mp4
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#5
[Image: 73ff091182991864.jpg] [Image: 2394ab1182991874.jpg] [Image: 13fd281182991884.jpg] [Image: ebde361182991904.jpg] [Image: 0ae5e21182991924.jpg] [Image: 6f02611182991944.jpg] [Image: 166c631182991964.jpg] [Image: f5f3ee1182991984.jpg] [Image: fb7b931182992004.jpg] [Image: b6d62a1182992024.jpg] [Image: 3aa1221182992044.jpg] [Image: cc02981182992064.jpg] [Image: 4d9cd41182992084.jpg] [Image: 3e965c1182992104.jpg] [Image: 1b212d1182992114.jpg]drml (1).mp4
drml (2).mp4
drml (3).mp4
drml (4).mp4
drml (5).mp4
drml (6).mp4
drml (7).mp4
drml (8).mp4
drml (9).mp4
drml (10).mp4
drml (11).mp4
drml (12).mp4
drml (13).mp4
drml (14).mp4
drml (15).mp4


Attached Files
.mp4   drml (533)_(new).mp4 (Size: 15.55 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (534)_(new).mp4 (Size: 6.28 MB / Downloads: 8)
.mp4   drml (535)_(new).mp4 (Size: 5.51 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (536)_(new).mp4 (Size: 3.93 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (537)_(new).mp4 (Size: 1.85 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (538)_(new).mp4 (Size: 16.33 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (539)_(new).mp4 (Size: 5.34 MB / Downloads: 2)
.mp4   drml (540)_(new).mp4 (Size: 14.42 MB / Downloads: 10)
.mp4   drml (541)_(new).mp4 (Size: 6.16 MB / Downloads: 3)
.mp4   drml (542)_(new).mp4 (Size: 6.22 MB / Downloads: 2)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#6
[Image: 8e27fc1183762944.jpg] [Image: e996281183762964.jpg] [Image: e9ad571183762994.jpg] [Image: b93b961183763024.jpg] [Image: 3b3e5c1183763064.jpg] [Image: a5360e1183763084.jpg] [Image: 850a251183763114.jpg] [Image: e836a11183763144.jpg] [Image: 53a53e1183763154.jpg] [Image: 5cd1181183763174.jpg] [Image: b04c1a1183763184.jpg] [Image: 6216a31183763204.jpg] [Image: 627af11183763214.jpg]

drml (1).mp4
drml (2).mp4
drml (3).mp4
drml (5).mp4
drml (6).mp4
drml (7).mp4
drml (8).mp4
drml (9).mp4
drml (10).mp4
drml (11).mp4
drml (12).mp4
drml (13).mp4


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 3.81 MB / Downloads: 18)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 2.27 MB / Downloads: 25)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 15.88 MB / Downloads: 7)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 3.82 MB / Downloads: 7)
.mp4   drml (6).mp4 (Size: 3.24 MB / Downloads: 10)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 5.12 MB / Downloads: 15)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 4.93 MB / Downloads: 10)
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 9.59 MB / Downloads: 5)
.mp4   drml (10).mp4 (Size: 8.89 MB / Downloads: 36)
.mp4   drml (11).mp4 (Size: 7.29 MB / Downloads: 7)
.mp4   drml (12).mp4 (Size: 7.64 MB / Downloads: 6)
.mp4   drml (13).mp4 (Size: 3.11 MB / Downloads: 13)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#7
[Image: ae07941186541054.jpg] [Image: a238451186541074.jpg] [Image: b197a11186541094.jpg]  [Image: 32d3b91186541164.jpg] [Image: 0400ce1186541204.jpg] [Image: 603b661186541224.jpg] [Image: 9d97e41186541244.jpg] [Image: af6e9e1186541264.jpg]


drml (1).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/Dh2fR2DG/file.html
drml (2).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/KC1bgiZa/file.html
drml (3).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/4dCVJCaw/file.html


drml (5).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/u9K938gn/file.html

drml (7).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/PXPgIu26/file.html
drml (8).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/OcchWSme/file.html
drml (9).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/QLqlAEPc/file.html
drml (10).mp4
https://www33.zippyshare.com/v/6Lw9ne0w/file.html


Attached Files
.mp4   drml (72).mp4 (Size: 1.53 MB / Downloads: 20)
.mp4   drml (74).mp4 (Size: 12.43 MB / Downloads: 19)
.mp4   drml (78).mp4 (Size: 2.24 MB / Downloads: 17)
.mp4   drml (73).mp4 (Size: 2.41 MB / Downloads: 16)
.mp4   drml (79).mp4 (Size: 14.9 MB / Downloads: 19)
.mp4   drml (71).mp4 (Size: 5.86 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (75).mp4 (Size: 9.3 MB / Downloads: 14)
.mp4   drml (77).mp4 (Size: 1.31 MB / Downloads: 18)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#8
updated
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#9
[Image: daee951189671284.jpg] [Image: aa8af21189671304.jpg] [Image: 3829171189671314.jpg] [Image: 31c01f1189671334.jpg] [Image: f74f671189671354.jpg] [Image: e3761a1189671364.jpg] [Image: d9a22c1189671374.jpg] [Image: 6466a21189671404.jpg] [Image: f8f5671189671414.jpg] [Image: 42877d1189671434.jpg] [Image: 8b2b211189671464.jpg] [Image: 939a241189671484.jpg] [Image: f1ee771189671504.jpg] [Image: 18bdd71189671534.jpg] [Image: 188a7d1189671554.jpg] [Image: 38489f1189671564.jpg] [Image: 0783361189671584.jpg] [Image: faec1f1189671604.jpg] [Image: 83f3361189671614.jpg] [Image: 5118d11189671634.jpg] [Image: e706bd1189671654.jpg] [Image: 8962801189671664.jpg] [Image: 6fa2151189671684.jpg] [Image: 8123591189671694.jpg] [Image: 503f0b1189671704.jpg] [Image: 8192461189671714.jpg] [Image: a5bec31189671724.jpg] [Image: a5c2fd1189671744.jpg] [Image: 413ce61189671754.jpg] [Image: fe578a1189671764.jpg] [Image: f0a3f51189671774.jpg] [Image: edbee51189671794.jpg] [Image: 8bdcca1189671804.jpg] [Image: 66de5d1189671814.jpg]

doctormalay (15).mp4
doctormalay (16).mp4
doctormalay (17).mp4
doctormalay (18).mp4
doctormalay (19).mp4
doctormalay (20).mp4
doctormalay (21).mp4
doctormalay (22).mp4
doctormalay (23).mp4
doctormalay (24).mp4
doctormalay (25).mp4
doctormalay (26).mp4
doctormalay (27).mp4
doctormalay (28).mp4
doctormalay (29).mp4
doctormalay (30).mp4
doctormalay (31).mp4
doctormalay (32).mp4
doctormalay (33).mp4
doctormalay (1).mp4
doctormalay (2).mp4
doctormalay (3).mp4
doctormalay (4).mp4
doctormalay (5).mp4
doctormalay (6).mp4
doctormalay (7).mp4
doctormalay (8).mp4
doctormalay (9).mp4
doctormalay (10).mp4
doctormalay (11).mp4
doctormalay (12).mp4
doctormalay (13).mp4
doctormalay (14).mp4


Attached Files
.mp4   doctormalay (1).mp4 (Size: 5.15 MB / Downloads: 12)
.mp4   doctormalay (2).mp4 (Size: 5.15 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (3).mp4 (Size: 5.09 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (4).mp4 (Size: 4.91 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (5).mp4 (Size: 4.72 MB / Downloads: 6)
.mp4   doctormalay (6).mp4 (Size: 4.56 MB / Downloads: 7)
.mp4   doctormalay (7).mp4 (Size: 4.44 MB / Downloads: 9)
.mp4   doctormalay (8).mp4 (Size: 3.85 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (9).mp4 (Size: 3.16 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (10).mp4 (Size: 2.99 MB / Downloads: 6)
.mp4   doctormalay (11).mp4 (Size: 2.18 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (12).mp4 (Size: 1.78 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (13).mp4 (Size: 1.4 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (14).mp4 (Size: 1.31 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (15).mp4 (Size: 15.42 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (16).mp4 (Size: 14.15 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (17).mp4 (Size: 11.44 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (18).mp4 (Size: 10.01 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (19).mp4 (Size: 9.96 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (20).mp4 (Size: 9.59 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (21).mp4 (Size: 8.93 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (22).mp4 (Size: 8.83 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (23).mp4 (Size: 8.71 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (25).mp4 (Size: 7.47 MB / Downloads: 1)
.mp4   doctormalay (26).mp4 (Size: 6.62 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (27).mp4 (Size: 6.46 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (28).mp4 (Size: 6.01 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (29).mp4 (Size: 5.93 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (30).mp4 (Size: 5.8 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (31).mp4 (Size: 5.66 MB / Downloads: 5)
.mp4   doctormalay (32).mp4 (Size: 5.51 MB / Downloads: 9)
.mp4   doctormalay (33).mp4 (Size: 5.46 MB / Downloads: 10)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#10
[Image: ea10711192497144.jpg] [Image: 7321dc1192497214.jpg] [Image: 6426961192497284.jpg] [Image: a7952a1192497364.jpg] [Image: cdd3691192497424.jpg]

drml (1).mp4
drml (2).mp4
drml (3).mp4
drml (4).mp4
drml (5).mp4


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 5.39 MB / Downloads: 14)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 7.42 MB / Downloads: 11)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 8.47 MB / Downloads: 6)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 4.26 MB / Downloads: 12)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 18.79 MB / Downloads: 11)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#11
[Image: 78784c1192537514.jpg] [Image: c3f5bd1192537534.jpg] [Image: ce88031192537554.jpg]  [Image: 6faa381192537584.jpg] [Image: 7b81481192537604.jpg] [Image: 3fac2d1192537614.jpg] [Image: aa10861192537634.jpg] [Image: 6ab53f1192537664.jpg] [Image: 854e401192537684.jpg] [Image: a82adf1192537734.jpg] [Image: eac5431192537754.jpg] [Image: a0a3961192537784.jpg] [Image: 8991b71192537804.jpg] [Image: be15e51192537834.jpg] [Image: 5b57881192537854.jpg] [Image: 055bb11192537894.jpg] [Image: 1fa2761192537914.jpg] [Image: 28a7201192537934.jpg] [Image: 2735f01192537974.jpg] [Image: 2a53271192538004.jpg] [Image: 2bee8f1192538034.jpg]drml (22).mp4
drml (21).mp4
drml (20).mp4

drml (18).mp4
drml (17).mp4
drml (16).mp4
drml (15).mp4
drml (14).mp4
drml (13).mp4
drml (12).mp4
drml (11).mp4
drml (10).mp4
drml (9).mp4
drml (8).mp4
drml (7).mp4
drml (6).mp4
drml (5).mp4
drml (4).mp4
drml (3).mp4
drml (2).mp4
drml (1).mp4


Attached Files
.mp4   drml (10).mp4 (Size: 259.9 KB / Downloads: 9)
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 5.07 MB / Downloads: 13)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 8.9 MB / Downloads: 15)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 3.22 MB / Downloads: 14)
.mp4   drml (6).mp4 (Size: 3.7 MB / Downloads: 12)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 1.56 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 4.65 MB / Downloads: 21)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 9.99 MB / Downloads: 24)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 3.16 MB / Downloads: 16)
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 3.56 MB / Downloads: 19)
.mp4   drml (20).mp4 (Size: 10.26 MB / Downloads: 10)
.mp4   drml (18).mp4 (Size: 5.45 MB / Downloads: 22)
.mp4   drml (17).mp4 (Size: 1.06 MB / Downloads: 22)
.mp4   drml (16).mp4 (Size: 9.54 MB / Downloads: 21)
.mp4   drml (15).mp4 (Size: 3.09 MB / Downloads: 13)
.mp4   drml (14).mp4 (Size: 3.73 MB / Downloads: 18)
.mp4   drml (13).mp4 (Size: 14.22 MB / Downloads: 23)
.mp4   drml (12).mp4 (Size: 12.84 MB / Downloads: 16)
.mp4   drml (11).mp4 (Size: 5.72 MB / Downloads: 14)
.mp4   drml (22).mp4 (Size: 12.32 MB / Downloads: 7)
.mp4   drml (21).mp4 (Size: 13.04 MB / Downloads: 12)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#12
[Image: b365311193505574.jpg] [Image: 2bd6ca1193505594.jpg] [Image: ba0b351193505604.jpg] [Image: 4210a51193505624.jpg] [Image: abdb961193505644.jpg] [Image: e055d21193505664.jpg] [Image: e4376b1193505674.jpg] [Image: 2d2f6f1193505704.jpg] [Image: 588bbb1193505724.jpg] [Image: 5f112c1193505734.jpg] [Image: c53d901193505764.jpg]

drml (1).mp4
drml (2).mp4
drml (3).mp4
drml (4).mp4
drml (5).mp4
drml (6).mp4
drml (7).mp4
drml (8).mp4
drml (9).mp4


Attached Files
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 12.7 MB / Downloads: 21)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 4.55 MB / Downloads: 12)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 3.38 MB / Downloads: 17)
.mp4   drml (6).mp4 (Size: 9.56 MB / Downloads: 26)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 1.28 MB / Downloads: 18)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 8.79 MB / Downloads: 9)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 2.47 MB / Downloads: 9)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 7.24 MB / Downloads: 8)
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 4.1 MB / Downloads: 10)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#13
received_2314579292145513.mp4
received_1178342485694526.mp4
received_868814146843906.mp4
received_559724877768825.mp4
received_464944100915104.mp4
received_362774384447675.mp4
[Image: 49c1be1196624444.jpg] [Image: beb7e71196624494.jpg] [Image: 84890a1196624514.jpg] [Image: ec73cb1196624534.jpg] [Image: 5b1c8b1196624564.jpg] [Image: 9dacfb1196624604.jpg]


Attached Files
.mp4   received_2314579292145513.mp4 (Size: 2.96 MB / Downloads: 12)
.mp4   received_1178342485694526.mp4 (Size: 583.01 KB / Downloads: 19)
.mp4   received_559724877768825.mp4 (Size: 1.77 MB / Downloads: 11)
.mp4   received_464944100915104.mp4 (Size: 1.28 MB / Downloads: 15)
.mp4   received_362774384447675.mp4 (Size: 6.85 MB / Downloads: 13)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#14
[Image: 25e94d1197248494.jpg] [Image: e3204b1197248524.jpg] [Image: b84bfc1197248544.jpg] [Image: 59d8cc1197248574.jpg] [Image: 99d0131197248594.jpg] [Image: 0948b21197248604.jpg] [Image: 2f8feb1197248634.jpg] [Image: 904cf21197248644.jpg] [Image: 2370dc1197248664.jpg] [Image: d84a901197248684.jpg] [Image: 1765e11197248704.jpg]

drml (1).mp4
drml (2).mp4
drml (9).mp4
drml (7).mp4
drml (3).mp4
drml (6).mp4
drml (8).mp4
drml (4).mp4
drml (5).mp4
drml (10).mp4


Attached Files
.mp4   drml (1).mp4 (Size: 8.31 MB / Downloads: 11)
.mp4   drml (2).mp4 (Size: 6.99 MB / Downloads: 22)
.mp4   drml (9).mp4 (Size: 6.72 MB / Downloads: 14)
.mp4   drml (7).mp4 (Size: 5.54 MB / Downloads: 13)
.mp4   drml (3).mp4 (Size: 5.38 MB / Downloads: 10)
.mp4   drml (6).mp4 (Size: 5.13 MB / Downloads: 9)
.mp4   drml (8).mp4 (Size: 4.28 MB / Downloads: 29)
.mp4   drml (4).mp4 (Size: 3.19 MB / Downloads: 18)
.mp4   drml (5).mp4 (Size: 2.51 MB / Downloads: 19)
.mp4   drml (10).mp4 (Size: 2.02 MB / Downloads: 33)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply
#15
[Image: 96f58e1198707434.jpg] [Image: 7502b21198707464.jpg] [Image: aa13cc1198707484.jpg]
received_2273731172874685.mp4
received_2262949707311367.mp4
received_498093480723869.mp4


Attached Files
.mp4   received_2273731172874685.mp4 (Size: 5.87 MB / Downloads: 4)
.mp4   received_2262949707311367.mp4 (Size: 2.84 MB / Downloads: 8)
.mp4   received_498093480723869.mp4 (Size: 2.3 MB / Downloads: 12)
မန္ဘာေၾကး တစ္လ ၅၀၀၀ပါ ၃လစာဝယ္ရင္ေတာ႔ တစ္ေသာင္းပါ။  TELENOR ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ပို႔ရပါမယ္.။ ေရးပုိ႔လည္းရတယ္.
ဒီလင္႔ကုိကလစ္ျပီးေတာ႔ ဝယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဇတ္ကားေတြပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္

Reply


Possibly Related Threads...
Thread ေရးသားသူ Replies Views Last Post
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၃ administrator 10 63,236 03-29-2019, 03:31 PM
Last Post: administrator
  ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား ၂ administrator 48 1,320,452 03-05-2019, 02:25 AM
Last Post: administrator
Lightbulb ျမန္မာအပိုင္းအစေလးမ်ား administrator 16 109,069 12-23-2018, 02:40 AM
Last Post: administrator

Forum Jump:


Users browsing this thread: 18 Guest(s)