ေအာကား ေအာစာအုပ္ ဟုန္းမိတ္ ဇတ္ကားေတြရွိတယ္။ ျမန္မာေတြအတြက္ပဲ သီးသန္႔ လုပ္ေပးထားတာမုိ႔လုိ႔ အေကာင္႔ေဆောက္ထားပါ
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6619
#1
[Image: 2792411244392144.jpg] [Image: ced6941244392154.jpg] [Image: 298e5e1244392164.jpg] [Image: 6586d51244392174.jpg] [Image: a80df91244392194.jpg] [Image: 72a46e1244392204.jpg]

doctormalay (1).mp4
doctormalay (2).mp4
doctormalay (3).mp4
doctormalay (4).mp4
doctormalay (5).mp4
doctormalay (6).mp4


Attached Files
.mp4   doctormalay (1).mp4 (Size: 8.66 MB / Downloads: 38)
.mp4   doctormalay (2).mp4 (Size: 10.12 MB / Downloads: 45)
.mp4   doctormalay (3).mp4 (Size: 7.5 MB / Downloads: 40)
.mp4   doctormalay (4).mp4 (Size: 10.92 MB / Downloads: 30)
.mp4   doctormalay (5).mp4 (Size: 1.27 MB / Downloads: 32)
.mp4   doctormalay (6).mp4 (Size: 4.62 MB / Downloads: 31)
ဒီလင္႔ကုိ ကလစ္ျပီးေတာ႔ ဇတ္ကားေတြ ပုိ႔လုိ႔ရတယ္။ VIPဝယ္လုိ႔ရတယ္။ တစ္လ ငါးေထာင္ တယ္လီေနာ  အမ္ပီတီ ခဲျခစ္ဂဏန္းပုိ႔... ဘယ္ေလာက္တန္လဲဆုိတာကုိပါ တစ္ခါတည္းေျပာပါ။
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)